ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ ФУНКЦІЙ КПРС ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (ПЕРІОД ГОРБАЧОВСЬКОЇ «ПЕРЕБУДОВИ»)


  • Є. Бородін Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: https://doi.org/10.33287/11944
Ключові слова: державне управління, політична система радянського суспільства, КПРС, органи державної влади, горбачовська «перебудова», демократизація радянського суспільства

Анотація

У статті висвітлюється процес вироблення та запровадження в документах вищих органів КПРС концепції «розмежування повноважень» партійних та державних органів у період горбачовської «перебудови».

Посилання

1. 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави / відп. ред.
В. Смолій; кер. авт. кол. Г. Боряк; авт. кол.: В. Головко (коорд. проекту), В. Даниленко, С. Кульчицький, О. Майборода, В. Смолій, Л. Якубова, С. Янішевський. HAH України. Інститут історії України. Київ: Ніка-Центр, 2016. 796 с.
2. В Политбюро ЦК КПСС… По записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова (1985–1991) / сост. А. Черняев (рук. проекта),
А. Вебер, В. Медведев. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва: Горбачев-Фонд, 2010. 800 c.
3. Державотворчий процес в Україні 1991–2006. Київ: Наукова думка, 2007. 912 с.
4. Жилинский С. Э. Разграничение функций партийных и государственных органов. Правоведение. 1989. № 6. С. 9–20.
5. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. В 2 т. Т. 2: 1917–1922. Москва: Политиздат, 1983. 606 с.
6. КПРС. З’їзд (27; 1986; Москва). Матеріали XXVII з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу. Київ: Політвидав України, 1986. 422 с.
7. КПРС. З’їзд, 25-й. Москва. 1976. Матеріали XXV з’їзду КПРС. Київ: Політвидав України, 1976. 28 с.
8. КПРС. З’їзд, 26-й. Москва. 1981. Матеріали XXVI з’їзду КПРС. Київ: Політвидав України, 1981. 262 с.
9. КПСС. Конференция (19; 1988; Москва). ХІХ Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза, 28 июня – 1 июля 1988 г.: Стенографический отчет. В 2 т. Т. 1. Москва: Политиздат, 1988. 352 с.
10. КПСС. Конференция (19; 1988; Москва). ХІХ Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза, 28 июня – 1 июля 1988 г.: Стенографический отчет. В 2 т. Т. 2. Москва: Политиздат, 1988. 399 с.
11. Кульчицький С., Міщенко М. Україна на порозі об’єднаної Європи. Київ: Центр Разумкова, 2018. 232 с.
12. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. В 55 т. Т. 45: март 1922 – март 1923. Изд. пятое. Москва: Изд-во политической литературы, 1964. 730 с.
13. Політична історія України. ХХ ст.: у 6 т. Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945–2002) / О. М. Майборода, Ю. І. Шаповал, О. В. Гарань та ін. Київ, 2003. 696 с.
14. Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ ст. / педрада: В. М. Литвин (голова) та ін. редкол.: В. А. Смолій, Ю. А. Левенець (співголови) та ін. Київ: Парламентське вид-во, 2007. 1028 с.
Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Articles