МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧА СФЕРА УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА: СПРОБИ РЕФОРМУВАННЯ ЗА ЧАСІВ ХРУЩОВСЬКОЇ «ВІДЛИГИ»


  • О. Нікілєв Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: https://doi.org/10.33287/11941
Ключові слова: Хрущовська «відлига», реформи, українськое село, матеріально-виробнича сфера

Анотація

Розглядаються спроби реформування хрущовським керівництвом матеріально-виробничої сфери українського села у контексті проголошеної політики потужного піднесення аграрної галузі в короткі терміни. Показано шляхи і методи, застосовані для досягнення поставленої мети.

Посилання

1. Ковпак Л. В. Участь України в реалізації проекту освоєння цілинних земель. Український селянин. 2001. Вип. 3. Спеціальний. С. 322–324.
2. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Москва: Политиздат, 1985. Т. 8. 542 с.
3. Лубко І. М. Спроби аграрних перетворень М. Хрущова та їх вплив на українське село (1953–1964 рр.): автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01. Черкаський нац. ун-т. Черкаси, 2002. 22 с.
4. Марченко В. О. Колгоспне виробниче життя селян Наддніпрящини у повоєнний період (1945 – поч. 1950-х рр.). Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. Дніпропетровськ, 2011. Вип. 17. С. 97–192.
5. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Москва: 1968. Т. 4. С.23.
6. Рибак В. І. Соціально-побутова інфраструктура українського села. 1921–1991.
К.-П.: Абетка, 2000. 304 с.
7. Романюк І. М. Українське село у 50-тих – першій половині 60-х рр. ХХ ст. Вінниця: Книга-Вега, 2005. 256 с.
8. Російський державний архів новітньої історії (далі – РДАНІ). Ф. 5. Оп. 24. Спр. 559.
9. РДАНІ. Ф. 5. Оп. 24. Спр. 559.
10. РДАНІ. Ф. 5. Оп. 45. Спр. 112.
11. Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВОВ). Ф. 1. Оп. 31. Спр. 68.
12. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). Ф.1. Оп. 31. Спр. 382.
13. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 31. Спр. 57.
14. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 31. Спр. 707.
15. ЦДАГОУ. Оп. 6. Спр. 3006.
16. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 30. Спр. 3593.
17. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 31. Спр. 708.
18. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 31. Спр. 385 (Підрахунки автора).
19. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 8. Спр. 2330.
20. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 31. Спр. 1256.
21. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 31. Спр. 1256.
22. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 31. Спр. 2201.
Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Articles