ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ КОЛАБОРАНТА: ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВНО-СЛІДЧОЇ СПРАВИ ГУСТАВА ЯКОБОВСЬКОГО


  • І. Шевцов Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • О. Чепурко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: колабораціонізм, колаборант, Служба безпеки рейхсфюрера СС (СД), архівно-слідча справа, окупація, підпілля, ескадрон смерті (айнзацгрупа)

Анотація

Розкрито період життя Густава Густавовича Якобовського – етнічного німця, радянського громадянина, який спочатку будував власну кар’єру в сфері освіти, але в роки нацистської окупації України став на шлях колабораціонізму. Основну увагу приділено співпраці Густава Якобовського із загарбниками на посаді перекладача СД у Дніпропетровську.

Посилання

1. Автобіографія обвинуваченого Якобовського Густава Густавовича. 1948 р. Архівний підрозділ УСБУ в Дніпропетровській області. Ф. 5 (Р). Оп. 1.
Спр. 14184. Арк. 131–164.
2. Немцы России: населенные пункты и места поселения: энциклопедический словарь / Сост. В. Ф. Дизендорф. Москва: «ЭРН», 2006. 472 с.
3. Обвинувальний висновок. Державний архів Дніпропетровської області.
Ф. 6478. Оп. 2. Спр. 6396. Арк. 24–25.
4. Протокол допиту Г. Г. Якобовського від 19–22.01. 1948 р. Архівний підрозділ УСБУ в Дніпропетровській області. Ф. 5 (Р). Оп. 1. Спр. 14184. Арк. 9–123.
5. Протокол допиту Г. Г. Якобовського від 05.08. 1948 р. Архівний підрозділ УСБУ в Дніпропетровській області. Ф. 5 (Р). Оп. 1. Спр. 14184. Арк. 245–246 зв.
6. Протокол допиту Г. Г. Якобовського від 06.08. 1948 р. Архівний підрозділ УСБУ в Дніпропетровській області. Ф. 5 (Р). Оп. 1. Спр. 14184. Арк. 247–252 зв.
7. Протокол допиту Г. Г. Якобовського від 24.06. 1948 р. Архівний підрозділ УСБУ в Дніпропетровській області. Ф. 5 (Р). Оп. 1. Спр. 14184. Арк. 202–205.
8. Протокол допиту Г. Г. Якобовского від 07.06. 1948 р. Архівний підрозділ УСБУ в Дніп-ропетровській області. Ф. 5 (Р). Оп. 1. Спр. 14184. Арк. 174–185.
9. Протокол допиту Г. Г. Якобовського від 16.06. 1948 р. Архівний підрозділ УСБУ в Дніпропетровській області. Ф. 5 (Р). Оп. 1. Спр. 14184. Арк. 186–191.
10. Протокол допиту Г. Г. Якобовського від 10.02. 1948 р. Архівний підрозділ УСБУ в Дніпропетровській області. Ф. 5 (Р). Оп. 1. Спр. 14184. Арк. 126–130.
11. Чепурко О. О. Історія створення Державного українського університету у м. Дніпропетровськ. Проблеми політичної історії України. 2014. Вип. 9.
С. 178–187.
Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Articles