Історична і соціальна пам’ять: спільне та особливе


  • І. М. Ковальська-Павелко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: колективна пам’ять, історична реконструкція, соціальна пам’ять, історична пам’ять, типи, форми, рівні соціальної пам’яті, соціальна амнезія

Анотація

Встановлено, що на початкових етапах становлення меморіальних концептів історичну і соціальну пам’ять здебільшого ототожнювали, вважаючи їх зрізами колективної пам’яті, проте поступово почало викристалізовуватися розуміння можливості і потреби в проведенні демаркації між даними концептами.

Посилання

1. Бойко О. Д. Особливості структури колективної пам’яті / О. Д. Бойко // Наукові праці. Політологія. – 2014. – Т. 236. – № 224. – С. 27-32.
2. Городяненко В. Г. Соціальна пам’ять як інструмент ідеологічного впливу /
В. Г. Городяненко // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: зб. наук. праць ДонДУУ. Серія «Спеціальні та галузеві соціології». – 2014. –
Т. ХV. – № 281. – С. 427-436.
3. Коннертон П. Як суспільства пам’ятають / П. Коннертон. – Київ: Ніка-центр, 2004. – 184 с.
4. Коньшина Г. Є. Фактори становлення соціальної пам’яті / Г. Є. Коньшина // Вісник Хар-ківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». – 2010. – Т. 913. – № 44. – С. 64-66.
5. Нора П. Всемирное торжество памяти / П. Нора // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. – 2005. – № 2-3. – С. 37-51.
6. Нора П. Память, история / П. Нора // 50/50: Опыт словаря нового мышления / П. Нора; под общ. ред. Ю. Афанасьева, М. Ферро. – М.: Прогресс,1989. – С. 441.
7. Сорока Ю. Ставлення до минулого / Ю. Сорока // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2009. – № 2. – С. 47-66.
8. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память / М. Хальбвакс // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. – 2005. – № 2-3. – С. 12-35.
9. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / М. Хальбвакс; пер. с фр. и вступ. статья С. Н. Зенкина. – М.: Новое издательство, 2007. – 348 с.
10. Хутка С. В. Соціальна пам’ять: основні підходи до концептуалізації /
С. В. Хутка, Т. Г. Полтавчук // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – 2014. – № 20. – С. 63-67.
Опубліковано
2018-06-20
Номер
Розділ
Articles