ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДОПО- МІЖНОЇ УПРАВИ м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК В ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1941–1943 РР. (За матеріалами кримінально-слідчих справ управління СБУ у Дніпропетровській області).


  • І. Шахрайчук Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: https://doi.org/10.33287/11934
Ключові слова: окупація, нацистський режим, українська допоміжна управа, кадри, штатний розпис, колоборація

Анотація

Досліджено процес створення та організаційну побудову адміністративного-територіальної моделі управління у межах міста в період нацистської окупації та реконструйовано існуючий управлінський апарат та штатний розпис міської української допоміжної управи.

Посилання

1. Архів СБУ по Дніпропетровській області. Ф. 4. Оп. 2 Спр. 2. Літерна справа. Дніпропетровська міська управа (1943–1954 р.р.). 93 арк.
2. Архів СБУ по Дніпропетровській області. Ф. 4. Оп. 3. Спр. 50. Літерна справа. Німецькі каральні органи. Служба безпеки «СД» і міська поліція (13 грудня 1952 р. – 13 листопада 1964 р.).
3. Архів СБУ по Дніпропетровській області Ф. 5. Спр. 25389. У IV томах кримінально-слідча справа Кузьменко Л. Я. Український «Смерш». 60 арк. (1945 р.)
4. Архіви окупації. 1941–1944. Держ. ком. Архів України; Упор. Н. Маковська. 2-ге вид. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 872 с.
5. Голокост у Дніпропетровську. Є. А. Врадій, В. Г. Рибалка, М. В. Стрільчук, Д. В. Шаталов; заг. ред. І. Я. Шупак. Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума». Ліра, 2017. 256 с.
6. Гончаренко О. М. Голокост на теренах рейхскомісаріату «Україна» у вітчизняному історіографічному дискурсі (1941–2016 рр.). Дніпро; Переяслав-Хмельницький: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», 2017. 258 с.
7. Державний архів Дніпропетровської області. Ф. Р-2276. Дніпропетровська Українська допоміжна управа. м. Дніпропетровськ (1941–1943). Оп. 1. Спр. 1367.
8. Днепропетровск глазами очевидцев: 1929–1942. Сост. Г. Гуляев,
Н. Д. Бусышна. Днепропетровск: Б. М., 2012. 274 с.
9. Жива пам’ять: Книга пам’яті про окуповане місто Дніпропетровськ у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945. Дніпропетровськ: Пороги, 2013. 228 с.
10. Круглов А. Холокост в Україні: Рейхскомісаріат «Україна», Губернаторство «Транснистрия»: моногр. А. Круглов, А. Уманский, І. Шупак. Дніпро: Украинский институт изучения холокоста «Ткума»; ЧП «Лира» ЛТД, 2016. 356 с.
11. Слобадянюк М. А., Шахрайчук І. А. Рух Опору на Дніпропетровщині в роки Великой Вітчизняної війни (1941–1945). Дніпропетровськ: «Оксамит-Текс», 2004. 294 с.
12. Стецкевич В., Сацута В. В роки Великої Вітчизняної війни
(1941–1945 рр.): Історія міста Дніпропетровська / За наук. ред. А. Г. Болебруха. Дніпропетровськ: Грані, 2006. С. 451–472.
13. Шахрайчук І. А. Соціальні настрої населення Дніпропетровська в період нацистської окупації міста (1941–1943 рр.). Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. / Редкол.: Шляхов О. Б. (відп. ред.) [та ін.]. Дніпро: Грані, 2018. Вип. 13. С. 202–221.
Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Articles