УЧАСТЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У РОБОТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА У 1941–1943 рр.


  • B. Борисов Український державний хіміко-технологічний університет Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  • О. Левін Український державний хіміко-технологічний університет Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: інтелігенція, місцеве самоврядування, культурно-освітня діяльність

Анотація

Стаття присвячена одній з маловідомих сторінок нашої історії, пов’язаної з періодом окупації німецько-фашистськими загарбниками України. В неї на архівному матеріалі зображено життя інтелігенції Дніпропетровська в період знаходження військ супротивника в місті.

Посилання

1. Борисов В. Л. Заклади освіти і науково-педагогічна інтелігенція Дніпропетровська в роки німецько-фашистської окупації (1941–1943 р.р.). Грані. 2005. № 2. С. 33–36.
2. Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945. Краткая история. Москва: Военное изд-во Минобороны СССР, 1967. 618 с.
3. Державний архів Дніпропетровської області (далі – ДАДО). Ф. 2276. Оп. 1. Спр. 1.
4. ДАДО. Ф. 2276. Оп. 1. Спр. 42.
5. ДАДО. Ф. 7. Оп. 1. Спр. 1489.
6. ДАДО. Ф. 2276. Оп. 1. Спр. 1034.
7. ДАДО. Ф. 2276. Оп. 1. Спр. 28.
8. ДАДО. Ф. 2276. Оп. 1. Спр. 18.
9. ДАДО. Ф. 2276. Оп. 1. Спр. 22.
10. Дніпропетровськ: віхи історії. А. Г. Болебрух (кер. авт. кол). Дніпропетровськ: Грані, 2001. 256 с.
11. Організація українських націоналістів і українська повстанська армія. Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. Київ: Наук. думка, 2005. 52 с.
12. Пименов В. Ф. Улицы помнят: Путеводитель. Днепропетровск: Промінь, 1982.
13. Скоробогатов А. В. Харківське міське самоуправління в 1941–1943 р.р. Вісник Харківського державного університету. 1997. № 396. С. 167–176.
Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Articles