МІЖПАРТІЙНЕ ПРОТИСТОЯННЯ В КАТЕРИ- НОСЛАВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДУМІ НАПРИКІНЦІ ЖОВТНЯ 1917 р.


  • B. Яценко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: https://doi.org/10.33287/11932
Ключові слова: Катеринослав, міська дума, гласні, політичні партії, Рада робітничих і солдатських депутатів, Установчі збори, однорідний соціалістичний уряд, революційна демократія, революція

Анотація

Розглянуто та проаналізовано відображення в діяльності Катеринославської міської думи подій кінця жовтня 1917 р. у Петрограді в контексті протистояння її основних партійно-політичних сил.

Посилання

1. Амосов. Октябрьские дни на Екатеринославщине. Борьба за Советы на Екатеринославщине. Сб. воспоминаний и статей. [Б. м.], 1927. С. 107–120.
2. Борщевский В. Я. Рабочий класс и Советы Донецко-Криворожского бассейна в Октябрьской революции. Днепропетровск, 1962. Ч. II. 168 с.
3. Борщевський В. Я. Робітники Катеринослава в дні Жовтня. Дніпропетровськ: Дніпропетровське книжкове вид-во, 1961. 156 с.
4. Двуреченська О. С. Органи міського самоврядування Катеринослава: формування, структура та напрями діяльності (кінець XVIII – початок ХХ ст. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2006. 169 с.
5. Журнали засідань Катеринославської міської думи. 24 сепрня 1917–5 січня 1918 рр. ДАДО (Держ. архів Дніпропетровської обл.). Ф. 469. Оп. 1.
Спр. 1. Арк. 1–436.
6. Мазепа І. П. Україна в огні й бурі революції 1917–1921: І. Центральна Рада–Гетьманщина–Директорія. ІІ. Кам’янецька доба. Дніпропетровськ: Січ, 2001. 415 с.
7. Очерки истории Днепропетровской областной партийной организации / Ред. кол. И.В. Васильев (пред.) и др. Днепропетровск: Промінь, 1979. 616 с.
8. Поляков Й. В. Катеринославські більшовики в боях за Жовтень. Дніпропетровськ, 1933. 32 с.
9. Терещенко Ю. З діяльності більшовицької фракції Катеринославської міської думи (серпень – жовтень 1917 р.). Архіви України. 1971. № 3.
С. 36–41.
10. Терещенко Ю. І. Політична боротьба на виборах до міських дум України в період підготовки Жовтневої революції. Київ: Наук. думка, 1974. 144 с.
11. Шатров М. Город на трёх холмах. Книга о старом Екатеринославе. Изд. 2-е, испр. и доп. Днепропетровск: Промінь, 1969. 416 с.
Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Articles