СТАНОВЛЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОСВІТИ НА КАТЕРИНОСЛАВЩИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ


  • Ю. Берестень Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: https://doi.org/10.33287/11931
Ключові слова: нижча сільськогосподарська школа, практична школа садівництва, катеринославське земство, сільське господарство, професійно-технічний простір сільськогосподарської освіти

Анотація

Проаналізовані основні етапи становлення системи професійно-технічної нижчої та середньої сільськогосподарської освіти на Катеринославщині на початку ХХ ст., узагальнено історію її формування. Висвітлено нормативно-правові, адміністративно-організаційні засади створення земськими установами мережі нижчих сільськогосподарських шкіл в Придніпровському регіоні, відзначено специфіку становлення осередку середньої сільськогосподарської освіти.

Посилання

1. Берестень Ю. В. Катеринославська школа садівництва, городництва та бджолярства: історія становлення та навчально-виробничої діяльності (1890–1908). Питання аграрної історії України: Матеріали дванадцятих наукових читань, присвячених пам’яті Д. П. Пойди: зб. наук. пр. / Редкол.:
В. В. Іваненко (від. ред.) та ін. Дніпро: ПФ Стан-дарт-Сервіс, 2018. С. 42–55.
2. Берестень Ю. В., Мороз В. І. Павло Федорович Тушкан – фундатор початкової та середньої сільськогосподарської освіти Придніпров’я. Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. / Редкол.: О. Б. Шляхов (від. ред.) [та інші]. Дніпро: «Грані», 2018. Вип. 13. С. 106–130.
3. Бродский Э. К. Доклад попечителя Верхнеднепровского среднего сельскохозяйственного училища Екатеринославского губернского земства о состоянии училища (на 1-3 января 1915 года) в 1914 году. Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания 49-й очередной 1914 года сессии. Екатеринослав: Типография губернского земства, 1915. С. 897–907.
4. Бродский Э. К. О преобразовании низшей сельскохозяйственной школы в среднее сельскохозяйственное училище. Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания ХLIII очередной 1908 года сессии (с 8 по 22 января 1909 года включительно). Екатеринослав: Типография губернского земства, 1909. С. 137–149.
5. Вергунов В. А. Полтавському товариству сільського господарства – 150 років: Віхи видатних діянь на благо України. Вінниця, 2015. 96 с.
6. Вергунов В. А. Від Погарського навчально-зразкового господарства до Гадяцької сільськогосподарської дослідної станції, або історія подарунку купця В. В. Бойка полтавській громаді. Нац. акад аграр. наук України, ННСГБ НААН. Вінниця : Корзун Д. Ю., 2015. 112 с.
7. Воловодовська В. О. Науково-організаційна та викладацька діяльність професора П. Ф. Тушкана в Катеринославській губернії (1899–1918). Історія науки й біографістика : зб. наук. праць. 2018. Вип. 4. С. 103–116.
8. Доклад об учреждении низших сельскохозяйственных школ в губернии. Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания ХLIII очередной 1908 года сессии (с 8 по 22 января 1909 года включительно). Екатеринослав: Ти-пография губернского земства, 1909.
С. 1578–1595.
9. Доклад о последовавшем преобразовании Верхнеднепровской низшей сельскохозяйственной школы в среднее сельскохозяйственное училище. Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания 46-й очередной 1911 года сессии (с 7 по 21 декабря 1911 года). Екатеринослав: Типография губернского земства, 1912. С. 149–154.
10.Екатеринославский адрес-календарь на 1915 год. Екатеринослав: Издание губернской типографии. 541 с.
11. Екатеринославский адрес-календарь за 1916 год. Екатеринослав: Издание губернской типографии. 505 с.
12. Екатеринославский адрес-календарь за 1917 год. – Екатеринослав. Издание губернской типографии, 1917. 478 с.
13. Журнал Олександровского уездного земского собрания XXXXIII очередной сессии 1908 года [и чрезвычайного собрания 15 июня 1908 года]. Александровск: Тип. Б. Я. Штерн), 1908. 664 с.
14. Журналы заседаний Екатеринославского губернского земского собрания очередной сессии 1914 года. Екатеринослав: Типография губернского земства, 1915 г.
15. Журналы чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания 10–11 июня 1914 года. Екатеринослав: Типография губернского земства, 1914. 400 с.
16. Лисенко М. С. Полтавське товариство сільського господарства: історія і досвід (до 150 річниці). Сумська старовина. 2015. № 47. C. 41–62.
17. Мачача Ю. М. Особливості розвитку аграрної освіти в Україні (на прикладі жіно-чих та чоловічих сільськогосподарських шкіл 1888–1911. Вісник Чернігівського націо-нального педагогічного університету. Педагогічні науки. 2013. Вип. 108.1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_54
18. Об обеспечении народного продовольствия. Журналы Александровского уездного земского собрания XXVI очередной сессии 1891 года. Александровск: Типография Б. Я. Штерн, 1892. С. 35–40.
19. Отчет Екатеринославской губернской земской управы за 1899 год. Часть вторая. Екатеринослав: Типография губернского земства, 1900. 195 с.
20. Отчет о деятельности екатеринославского отдела Императорского Российского общества садоводства за 1914 год. Екатеринослав: Типография «Труд», 1915 г.
21. Петренко А. Е., Корчанова Ю. А. Генезис и развитие аграрного образования в Екатеринославской губернии (ХІХ начало ХХ ст.). Історичні записки: зб. наук. пр. 2003. Вип. 20. Ч. 1. С. 1–8. URL:http://www.info-library.com.ua/books-text-10402.html.
22. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Высочайше утвержденное Положение о сельскохозяйственном образовании. Т. 24 (1904). C. 544–553.
23. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). О преобразовании Верхнеднепровской низшей сельскохозяйственной школы в среднее сельскохозяйственное училище. Т. 30 (1911). С. 369–370.
24. Пономарева Ю. Ю. Участие земских учреждений в развитии низшего сельскохозяйственного образования. Вестник государственного и муниципального управления. 2012. № 4. С. 42–48.
25. Постановление чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания 30-го июня 1894 года. С приложениями. Екатеринослав: Типо-Литография губернского правления, 1894.
26. Постановления ХХХ очередной сессии Екатеринославского губернского собрания с 4-го по 13 декабря 1895 года с приложениями. Екатеринослав: Типо-Литография губернского правления, 1896.
27. Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания ХХХVI очередной 1901 года сессии с 1-го по 14 декабря включительно. Екатеринослав: Типография губернского земства, 1902.
28. Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания ХХХVIII очередной 1903 сессии с 7-го по 21 декабря включительно. Екатеринослав: Типография губернського правления, 1904.
29. Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания ХХХІХ очередной 1904 сессии с 12-го по 21 декабря включительно. Екатеринослав: Типография губернського правления, 1905.
30. Приложения к постановлениям Екатеринославского губернського земского собрания 44 очередной 1909 года сессии (с 4 по 19 декабря 1909). Екатеринослав: Типография губернського земства, 1910. 2137 с.
31. Прокопенко Л. Л. Розвиток професійної освіти на Катеринославщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження, 2015. Вип. 13. С. 154–162.
32. Разумная Н. Н. Деятельность Каменского сельскохозяйственного училища в годы Первой мировой войны. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия История. Политология. 2017. № 22 (271). Вып. 44. С. 147–154.
33. Сборник важнейших законоположений и распоряжений действующих с июля 1914 года по 1 января 1916 года, вызванных обстоятельствами военного времени. Петроград: Военная типография императрицы Екатерины Второй, 1916. 498 с.
34. Смета расходов и доходов губернських земских повинностей Екатеринославского губернського земства на 1915 год. Екатеринослав. Типография губернського земства, 1915. 378 с.
35. Смета расходов и доходов губернських земских повинностей Екатеринославского губернського земства на 1916 год. Екатеринослав: Типография Губернского земства, 1916. 298 с.
36. Тушкан П. Годовой отчет по Верхнеднепровской Екатеринославского губернского земства нижшей сельскохозяйственной школе 1-го разряда, за 1899/1900 учебный года. Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания ХХХVI очередной 1901 года сессии с 1-го по 14 декабря включительно. Екатеринослав: Типография губернского земства, 1902. С. 552–574.
37. Тушкан П. Отчет о состоянии Верхнеднепровского среднего сельськохозяйственного училища екатеринославского губернського земства в 1911 и в 1912 гг. Екатеринослав: Типография газеты «Русская правда», 1913. 281 с.
38. Тушкан П. Отчет о состоянии Верхнеднепровского среднего сельскохозяйственного училища Екатеринославского губернського земства в 1913 году. Екатеринослав: Типография газеты «Русская правда», 1914. 91 c.
39. Улюкаєв С. Г. Нижча сільськогосподарська освіта на Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Педагогіка і психологія. 1999. № 2. С. 138–145.
40. Устав Гнединской низшей сельскохозяйственной школы. Александровск: Типография Б. Я. Штерн, 1900. 24 с.
41. Чабан М. Діячі січеславської «Просвіти» (1905–1921). Біобібліографічний словник. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2002. 535 с.
Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Articles