УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДОЛЮБЕЦЬ-ПЕДАГОГ Б. Д. ГРІНЧЕНКО В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ РАКУРСІ


  • Л. Захарова Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Борис Грінченко, народолюбець-педагог, історіографія, етапи розвитку

Анотація

Висвітлено постать Бориса Грінченка як культурно-просвітницького, громадського діяча, популяризатора національного виховання та національної освіти й яскравого представника української еліти кінця ХІХ – початку ХХ століття. Простежено історіографічну традицію у вивченні постаті Б. Д. Грінченка та виокремлено її основні етапи.

Посилання

1. Білецький О. І. Зібрання праць. У 5 т. / Упоряд. та примітки М. Л. Гончарука; ред. М. Є. Сиваченка. Київ: Наук. думка, 1965. Т. 2. Українська література ХІХ – початок ХХ ст. 677 с.
2. Гринченко Б. Д. На беспросветном пути. Київ : Вік, 1912. 95 с.
3. Гринченко Б. Д. Цель народной школы. Русский народный учитель. 1885. № 5. С.295–298.
4. Єфремов С. Історія українського письменства. Київ : Феміна, 1995. 688 с.
5. Єрофєєв І. Із спогадів про Б. Грінченка. Україна. 1945. № 7. С. 95–101.
6. Історія української літератури: у 2 т. Київ : Академія наук УРСР, 1954. Т. 1 : Дожовтнева література. 730 с.
7. Коряк В. Нарис історії української літератури: література передбуржуазна. Харків : ДВУ, 1925. 375 с.
8. Неживий О. Борис Грінченко: вартовий рідного слова. Педагогічна спадщина та проблеми освіти. Луганськ : Знання, 2003. 124 с.
9. Новальська Т. В. Читачезнавчі ідеї у творчій спадщині Бориса Грінченка. Бібл. планета. 2004. № 1. С. 19–21.
10. Пастух Б. Борис Грінченко – безкомпромісний лицар національної ідеї: публіцистичне есе. Луганськ : Книжковий світ, 1998. 164 с.
11. Погрібний А. Г. Борис Грінченко в літературному русі кінця ХIХ – початку ХХ ст.: питання ідейно-естетичної еволюції. Київ: Либідь, 1990. 232 с.
12. Родінова Н. Л. Етнографічна діяльність Бориса Грінченка: автореф. дис… канд. іст. наук : 07.00.05; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2007. 17 с.
13. Рудниченко С. Борис Грінченко: популярно-критичний нарис. Харків: Література і мистецтво, 1931. 69 с.
14. Світленко С. І. Борис Грінченко: структура інтелектуальної біографії. Ейдос. 2014–2015. Вип. 8. С. 247–268. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eidos_2014-2015_8_20
15. Смілянський Л. Борис Грінченко: критично-біографічний нарис / за ред. Я. Савченка. Київ; Харків: Держвидав України, 1930. 104 с.
16. Українська педагогіка в персоналіях: у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. Київ : Либідь, 2005. Кн. 1. С. 437–448.
17. Франко І. Я. Зібрання творів: У 50 т. Т. 41. Літературно-критичні праці (1890–1910) / ред. кол. Є. П. Кирилюк та ін. Київ: Наукова думка, 1984. 688 с.
18. Чорновіл В. Невтомний орач. Київська зоря. 1963. 3 груд.
19. Шаян В. Життя і творчість Бориса Грінченка: (з нагоди ст. з дня його народження). Визвольний шлях. Лондон: Українська видавнича спілка, 1963. Річник 10, кн. 11–12. С.1287–1303.
Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Articles