КНИЖКОВІ ОБРІЇ ТА ЧИТАЦЬКИЙ ВСЕСВІТ ПРОФЕСОРА В.К. ЯКУНІНА


  • Л. Лучка Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: https://doi.org/10.33287/11924
Ключові слова: В.К. Якунін, наукова бібліотека, особисте книжкове зібрання, читач

Анотація

Висвітлено постать вченого-історика як багаторічного активного читача наукової бібліотеки та справжнього шанувальника книги. Проаналізовано особисту книжкову колекцію за тематикою, хронологічними межами, мовними ознаками.

Посилання

1. Історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 1918–2018 / Авт. кол.: С. І. Світленко, О. В. Бойко, В. В. Іваненко та ін.; 5-те вид., перероб. і допов. Дніпро: Ліра, 2018. 416 с.
2. Шляхов О. Б. Якунін Віктор Кузьмич. Професори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: біобібліогр. довід. / упоряд.: С. І. Світленко, З.П. Бондаренко, С. В. Бухаров та ін. Дніпро: Ліра, 2018. С. 389–390.
3. Якунин В. К. Борьба М. Н. Покровского против дворянско-буржуазной и мелкобуржуазной историографии: автореф. дис. … канд. ист. наук. 07.579. Днепропетровск, 1971. 23 с.
4. Якунин В. К. История, идеология, политика. Жизнь и познание истории. Днепропетровск: Герда, 2013. 340 с.
5. Якунин В. К. Становление и развитие историко-партийной науки на Украине. Октябрь 1917 – вторая половина 30-х годов: автореф. дис. … докт. ист. наук. 07.00.01. Киев, 1989. 33 с.
6. Якунін Віктор Кузьмович: інтерв’ю. Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара / упоряд. С. І. Світленко,
В. В. Ващенко, Ю. А. Святець та ін. Дніпропетровськ: Ліра, 2013. Т. 1. С. 610–633.
Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Articles