В. К. ЯКУНІН ВЧЕНИЙ, ГРОМАДСЬКИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ ЧАСІВ «ПЕРЕБУДОВИ» ТА РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ПРИДНІПРОВ’Ї


  • B. Мороз Дніпровський державний аграрно-економічний університет
  • Д. Щепова Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: https://doi.org/10.33287/11923
Ключові слова: професор, чесність, КПРС, націоналізм, шовінізм, правда історії, ОУН

Анотація

Розглянуто наукові та громадсько-політичні погляди доктора історичних наук, професора Якуніна Віктора Кузьмича. Акцент зроблено на його принципову позицію стосовно «правди історії», чесності та порядності наукового дослідження.

Посилання

1. Правда Придніпров’я. 1998. № 6. 4 с.
2. Якунин В. К. Большевисткие организации Украины на этапе буржуазно-демократической революции (Историография 1917 – втор. пол. 30-х годов). Днепропетровск: ДГУ, 1984. 83 с.
3. Якунин В. К. Крах КПСС. Исторический и теоретико-методологический аспекты. В 2 ч. Дніпропетровськ: Вид. ДНУ, 2003. Ч. 1. 284 с.
4. Якунин В. К. Крах КПСС. Исторический и теоретико-методологический аспекты. моногр. В 2 ч. Дніпропетровськ: Герда, 2010. Ч. 2. 484 с.
5. Якунин В. К. История, идеология, политика. Жизнь и познание истории. Дніпропетровськ: Герда, 2013. 340 с.
6. Якунін В. К. Ідеологія ОУН: історія і сучасність. Дніпропетровськ: Герда, 2014. 88 с.
7. Якунін В. К., Гула Р. В. Патріотизм і націоналізм: досвід і уроки історії: моногр. Київ: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2015. 176 с.
8. Якунін В. К. Проблеми історії ОУН-УПА в історіографічному осмисленні. Формування загальнолюдських та патріотичних цінностей у студентської молоді. Дніпропетровськ: ДВЦ «Придніпров’я», 2015. С. 129–138.
Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Articles