ЕТИЧНІ ТА НАУКОВІ ПРИНЦИПИ ВЧЕНОГО (спогади про професора В.К. Якуніна)


  • Г. Кривчик Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Ключові слова: https://doi.org/10.33287/11922
Ключові слова: любов до історії, чесність, принциповість, моральна, духовна й наукова чистоплотність, наукова мужність

Анотація

Здійснено біографічний нарис про дніпровського (дніпропетровського) вченого, знаного фахівця у галузях методології історії, історіографії та новітньої політичної історії України. Характеризується як особистість, громадянин, науковець.

Посилання

1. Гоголь Н. В. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Собр. соч. в 8 т. Москва: Правда, 1984. Т. 2. С. 186–234.
2. Іваненко В. В., Якунін В. К. ОУН і УПА в Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології. Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2006. 424 с.
3. Ключевский В. О. Методология русской истории. 1884/85 академический год. Соч. в 9 т. Т. VІ (Специальные курсы) / под ред. В. Л. Янина. Москва: Мысль, 1989. С. 5–93.
4. Лютер М. На цьому стою і не можу інакше. URL:https // gazeta.ua/articles/histori/-na-comu-stou-i-ne-mozhu-inakshe-497-rokiv-tomu-martin-lyuter opublikuvav-svoi-95-tez/590139.
5. Якунин В. К., Мартынов Н. Д. Клио и Сталин. Днепропетровск: Проминь, 1998. 152 с.
6. Якунин В. К. Крах КПСС. Исторический и теоретико-методологический аспекты. Ч.1. Идейно-теоретические основы КПСС и исторический опыт ХХ столетия. Днепропетровск: Вид-во ДДУ, 2003. 284 с.
7. Якунін В. К. 100 великих і маленьких запитань до професора Станіслава Кульчицького (з приводу публікації «Фахового висновку» відносно ОУН і УПА). Гуманітарний журнал. 2005. № 1-2. С. 174–192.
8. Якунин В. К. И. В. Сталин, сталинизм и историческая наука. Учеб. пособие. Днепропетровск, 2012. 81 с.
9. Якунин В. К. Крах КПСС. Исторический и теоретико-методологический аспекты. Ч.2. История, сущность и место КПСС в политической системе советского общества: процесс переосмысления. Днепропетровск: Герда, 2013. 340 с.
10. Якунин В. К. История, идеология, политика. Жизнь и познание истории. Днепропетровск: Герда, 2013. 340 с.
11. Якунін В. К., Гула Р. В. Патріотизм і націоналізм: досвід і уроки історії: моногр. Київ: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2015. 176 с.
Опубліковано
2020-02-05
Номер
Розділ
Articles