Особливості організації навчального процесу та адаптації шкільної молоді до мирного життя в 1944–1945 рр. (на матеріалах Дніпропетровської спецшколи ВПС)


  • В. П. Бурмага Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • П. Л. Уткін Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: спецшкола, навчальний процес, засвоєння програми, успішність, гуртки, навчальні матеріали, табірний збір

Анотація

Спираючись на архівний матеріал, розкрито особливості організації навчального процесу у Дніпропетровській спеціальній школі ВПС у першому після відновлення роботи 1944–1945 навчальному році.

Посилання

1. Бурмага В. П. Відновлення роботи Дніпропетровської спеціальної школи ВПС у 1944–1945 рр. / В. П. Бурмага // Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. – Дніпро: ЛІРА, 2017. – № 12. – С. 206-213.
2. Держаний архів Дніпропетровської області (далі ‒ ДАДО). – Ф. 3840, оп. 1, спр. 1.
3. ДАДО. – Ф. 3840, оп. 1, спр. 3.
4. ДАДО. – Ф. 3840, оп. 1, спр. 5.
5. ДАДО. – Ф. 3840, оп. 1, спр. 9.
6. Долгаева А. Седые крылья Родины / А. Долгаева // Днепр вечерний. – 2009. – 8 окт.
Опубліковано
2018-06-20
Номер
Розділ
Articles