Із фронтів війни на посаду ректора


  • В. С. Савчук Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Дніпропетровськ, війна, держуніверситет, ректор, В. М. Полєжаєв, життєвий шлях

Анотація

Розглянуто історію призначення першого (після звільнення Дніпропетровська) ректора Дніпропетровського державного університету та період відновлення його діяльності після повернення з евакуації. Висвітлено життєвий шлях В. М. Полєжаєва, призначеного ректором Дніпропетровського держуніверситету наприкінці війни.

Посилання

1. Історія Дніпропетровського національного університету / Голова редколегії М. В. Поляков. – 4-те вид., переробл. і доповн. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. – 308 с.
2. Полежаев Василий Минаевич // Архів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. – Ф. 1, оп. 1, спр. 2847. – 42 л.
3. Развитие механики в СССР 1917–1967 / Ред.: А. Ю. Ишлинский. – М., 1967. – 368 с.
4. Савчук В. С. Днепропетровский след в истории решения проблемы флаттера /
В. С. Савчук // Матеріали VII наукових читань «Дніпровська орбіта – 2012». – Дніпропетровськ, 2012. – С. 74-79.
5. Флаттер // Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1977. – Т. 27.
Опубліковано
2018-06-20
Номер
Розділ
Articles