Ставлення Української Держави до російського білого руху (за журналами засідань гетьманської Ради Міністрів)


  • Д. В. Архірейський Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Українська Держава, Гетьманат, Рада Міністрів, уряд, журнали засідань, білий рух

Анотація

Проаналізовано інформаційний вміст журналів засідань уряду Української Держави (1918 р.), що дозволяє з’ясувати характер ставлення Гетьманату до російського білого руху в умовах революції 1917−1921 рр.

Посилання

1. Білокінь С. І. Брунст Віктор Емільович / С. І. Білокінь // Енциклопедія сучасної України. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=36343.
2. Бондаренко Д. Я. Гетман П. П. Скоропадский и атаман П. Н. Краснов: взаимоотно-шения Украинской Державы и Всевеликого Войска Донского /
Д. Я. Бондаренко. // Донские казаки в борьбе с большевиками. – Станица Еланская, 2010. – № 4. – С. 87-100.
3. Буравченков А. О. Білий рух / А. О. Буравченков // Енциклопедія сучасної України: у 30 т. – Київ, 2003–2016. − Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=40044.
4. Буравченков А. О. Білий рух в Україні / А. О. Буравченков // Енциклопедія історії України: у 10 т. – Т. 1: А–В. – С. 279.
5. Буравченков А. О. Гетьман П. Скоропадський і Білий Рух (суб’єктивний погляд) / А. О. Буравченков // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контраверсії. – Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – С. 78-84.
6. Буравченков А. О. Гетьман П. Скоропадський і Білий рух / А. О. Буравченков,
В. О. Крупина // Література та культура Полісся. − 2012. – № 69. − С. 137-145
7. Буравченков А. Проблема творення єдиного антибільшовицького фронту в контексті політичного курсу Української держави (1918 р.) / А. О. Буравченков // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». – 2014. – № 19. – С. 89-95.
8. Вагнер Юлій Миколайович // Вікіпедія. − Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Вагнер_Юлій_Миколайович.
9. Волков С. В. Украина и Белое движение / С. В. Волков. − Режим доступа: http://ricolor.org/history/bldv/ukr/
10. Воронович Михаил Михайлович // Википедия. − Режим доступа: https://uk.wikipedia.org/wiki/Воронович_Михаил_Михайлович.
11. Врангель П. Записки. Ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г. Т. 1: Воспоминания. Мемуары / П. Врангель. – Минск: Харвест, 2002. – 480 с.
12. Гуреев В. Екатеринославский поход / В. Гуреев // 1918 год на Украине. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. – С. 269-286.
13. Гутник Сергій Михайлович // Вікіпедія. − Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Гутник_Сергій_Михайлович.
14. Зеньковский Василий Васильевич // Википедия. − Режим доступа: https://uk.wikipedia.org/wiki/Зеньковский_Василий_Васильевич.
15. Игренев Г. Екатеринославские воспоминания. (Август 1918 г. – июнь 1919 г.) /
Г. Игренев. – Киев: Политиздат Украины, 1990 (репринт переизд. 1930 г.). – С. 186-195.
16. Кистяковский И. А. // Википедия. − Режим доступа: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кистяковский_Игорь_Александрович.
17. Крупина В. «Білі» сили як чинник активізації політичної боротьби в Українській Державі (1918 р.) / В. Крупина // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2004. – № 7. – С. 226-234.
18. Лабинский И. О Екатеринославском походе / И. Лабинский // 1918 год на Украине. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. – С. 294-300.
19. Палтов А. А. // Википедия. − Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Палтов_Александр_Александрович.
20. Пасічник І. М. Ідеї української державності Павла Скоропадського в уявленнях прихильників білого руху Росії / І. М. Пасічник // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – № 40. – С. 68-73.
21. Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського і російський монархічний рух в Україні (квітень – грудень 1918 р.) / Р. Пиріг // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2010. – № 5. – С. 177-206.
22. Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси /
Р. Пиріг. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2011. – 336 с.
23. Реєнт О. П. Гетьманат Павла Скоропадського: Україно-російські відносини – науковий зріз / О. П. Реєнт // Національна та історична пам’ять. – 2013. – № 7. – С. 41-47.
24. Ржепецкий Антон Карлович // Википедия. − Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ржепецкий_Антон_Карлович.
25. Сакович Г. Екатеринославский поход / Г. Сакович // 1918 год на Украине. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. – С. 286-294.
26. Соколовський Ю. Ю. // Вікіпедія. − Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Соколовський_Юрій_Юрійович.
27. Українська Держава (квітень–грудень 1918 року). Документи і матеріали. У 2-х т. Т. 1 / Упоряд.: Р. Пиріг (керівн.) та ін. – Київ: Темпора, 2015. – ХVІІІ+790 с.
28. Чубинский М. П. // Википедия. − Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Чубинский_Михаил_Петрович.
29. Шамбаров В. Е. Белогвардейщина / В. Е. Шамбаров. − М.: Эксмо-пресс, 2002. – 640 с.
Опубліковано
2018-06-20
Номер
Розділ
Articles