Д. Ф. Красицький – історик і шевченкознавець


  • Д. Ф. Мирончук Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: факультет, кафедра, завідувач, історик, письменник, Т. Г. Шевченко, правнук, творча спадщина, дослідження

Анотація

Зроблено спробу простежити науково-педагогічну і літературну діяльність Дмитра Филимоновича Красицького, який стояв у витоків історичного факультету ДДУ. Д. Ф. Красицький (1901–1989) – правнук Т. Г. Шевченка, проректор ДДУ з навчально-наукової роботи (1943–1944), завідувач кафедри історії народів СРСР (1943–1946). Здійснив вагомий внесок у шевченкознавство в Україні. Протягом майже всього життя займався вивченням творчої спадщини геніального Кобзаря, особливо в період 1956–1986 рр. 1960 р. – член Спілки письменників України.

Посилання

1. Дмитро Филимонович Красицький. Літературно-мист. вернісаж Черкащини: метод.-бібліогр. матеріали. Черкаси, 2011. Вип. 9. С. 3–5.
2. Звіт експедиції по Дніпру під керівництвом Д. Ф. Красицького 1944 р. Музей історії ДНУ ім. Олеся Гончара. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 10.
3. Іваськів Л. Д. Про нащадків Тараса Шевченка. Свобода. № 34. С. 7.
4. Протокол № 2 заседания Государственной экзаменационной комиссии исторического факультета Днепропетровского госуниверситета от 12. 07. 1945 г. Экзамен по дисциплине «История СССР». Музей історії ДНУ ім. Олеся Гончара. Ф. 1. Оп. 1-л.
5. Красицький Д. Ф., Добовик В. О. Т. Г. Шевченко – борець проти релігії. Київ : Вид-во АН Української РСР, 1956. 29 с.
6. Красицький Дмитро. Шевченківська вікторина. Київ : Вид-во ЦК ЛКСМ України «Молодь», 1964. 110 с.
7. Красицький Д. Ф. І оживе добра слава: Розповіді про Т. Г. Шевченка. Київ : Радянський письменник, 1986. 235 с.
8. Лучка Л. М. Твори Тараса Шевченка у фондах Катеринославських бібліотек XIX – початку XX ст. Записки осередку наукового товариства імені Т. Шевченка у Дніпропетровську. Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропет. нац. ун-ту, 2007. Вип. 1. С. 26–33.
9. Справка тов. Красицкому Д. Ф. от 19 сентября 1947 г. Музей історії ДНУ ім. Олеся Гончара. Ф. 1. Оп. 1. Спр 10.
10. Характеристика на доцента Красицкого Дмитрия Филимоновича. Музей історії ДНУ ім. Олеся Гончара. Ф. 1. Оп. 1. Спр 10.
Опубліковано
2019-06-12
Номер
Розділ
Articles