Видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка в УРСР: політико-ідеологічна складова


  • В. П. Бурмага Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Т. Шевченко, «Кобзар», український письменник, ідеологічні кліше, згортання українізації, боротьба з українським націоналізмом

Анотація

Досліджено особливості видання «Кобзаря» редакції А. Хвилі. Основна увага звернена на вступні пояснення й примітки, вміщені наприкінці поетичних творів Т. Шевченка. Здійснено порівняння з інтерпретаціями пізніших видань «Кобзаря».

Посилання

1. Гребенюк В. Д. Все рідше став приносити додому книжки. Херсонский библиофил. 2005. Вып. 1. С. 119–122. URL: http://artkavun.kherson.ua/kobzar_v_ moj_bblotets.htm
2. Дубова Т. Повний ілюстрований «Кобзарь» у редакції В. Сімовича і видання «Кобзаря» 1920-х років. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ cgiirbis_64.exe
3. Карпинчук Г. Bидання творів Тараса Шевченка 20–30 рр. ХХ ст. в колекції Музею книги і друкарства України. URL: http://vuam.org.ua/uk/704
4. Карпинчук Г. Видання творів Тараса Шевченка у 1920–1960-х роках за редакцією Михайла Новицького. Вісник Книжкової палати. 2014. № 2. С. 1–3.
5. Кирилюк Є. П. Шевченко і слов’янські народи. Київ, 1958. 44 с.
6. Красицький Д. Ф., Лобовик Б. О. Т. Г. Шевченко – борець проти релігії. Київ: Вид-во АН УРСР, 1956. 30 с.
7. Леонова Л. Зберігаємо унікальне видання «Кобзаря» 1934 року. Рівне вечірнє. 07. 03. 2014 р. URL: https://rivnepost.rv.ua/news/lyudmila-leonova-zberihaemounikalne-vidannya-kobzarya-1934-roku
8. Новиков М. Т. Г. Шевченко – полум’яний патріот і борець за дружбу народів. Київ: Держ. вид-во політ. літ-ри УРСР. 69 с.
9. Пасічник І. Шевченків «Кобзар» – святиня українського народу. URL: https://we.org.ua/kultura/hudozhnya-literatura/shevchenkiv-kobzar-svyatynyaukrayinskogonarodu/
10. ХІІ з’їзд Комуністичної партії (більшовиків) України : 18-23 січня 1934 р.: стенографічний звіт. Рік видання: 1934. URL: http: // resource.history. org.ua/cgibin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S2 1REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P0
11. Шевченко Т. Г. в школе. Москва: Наркомпрос РСФСР, 1939. 64 с.
12. Шевченко Т. Кобзар. Київ: Держ. вид-во худож. літ-ри, 1961. 615 с.
13. Шевченко Т. Кобзар. Харків, 1934. 455 с.
14. Шевченко Т. Кобзар. Вступна стаття М. Рильського. Київ: Держ. вид-во худож. літ-ри, 1960. 537 с.
15. Шевченко Т. Кобзар. Вступна стаття О. Гончара. Київ: Вид-во худож. літ-ри «Дніпро», 1985. 640 с.
16. Шевченко Т. Кобзар. Київ: Вид-во худож. літ-ри «Дніпро», 1977. 599 с.
17. Шевченко Т. Кобзар. Київ: Вид-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1967. 698 с.
18. Шевченко Т. Кобзар. Сімферополь: Вид-во «Крим», 1969. 622 с.
Опубліковано
2019-06-12
Номер
Розділ
Articles