Соціалістична модернізація України у висвітленні журналу «Революция и национальности»


  • O. Ю. Коломоєць Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: індустріалізація, колективізація, модернізація, колгосп, п’ятирічка

Анотація

Проаналізовано висвітлення в журналі «Революция и национальности» процесів соціалістичної модернізації (передусім, колективізації та індустріалізації) в Україні. Показано, що автори публікацій намагалися проілюструвати правильність радянської економічної та національної політики, а проблеми пояснювали здебільшого діяльністю ворожих елементів.

Посилання

1. Никитин Д. Н. Журнал «Революция и национальности». Теория и практика национального строительства в СССР: автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02. Москва, 1997. 19 с.
2. Петровский Г. Построим социализм для всех народов. Революция и национальности. 1933. № 3. С. 23–27.
3.Руттер А., Белянкин М. Социалистическое строительство на Украине (к итогам II сессии ВУЦИКа). Революция и национальности. 1931. № 9. С. 29–35.
4.С. Д. Борьба с национализмом и уроки Украины. Революция и национальности. 1934. № 1. С. 15–22.
5. Самединов А. Советский Крым за 15 лет. Революция и национальности. 1936. № 1. С. 47–51.
6. Симоненко С. Да здравствует новая столица Украины! Революция и национальности. 1934. № 7. С. 15–22.
7. Цыпин. Социалистическое строительство Харькова. Революция и национальности. 1935. № 4. С. 52–58.
8. Чугунов С. Социалистическое строительство Украины. Революция и национальности. 1934. № 4. С. 61–69.
Опубліковано
2019-06-12
Номер
Розділ
Articles