Образ Тараса Шевченка у суспільно-політичній діяльності та творчості Миколи Міхновського


  • С. І. Світленко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Микола Міхновський, Тарас Шевченко, «тарасівці», українські самостійники, національний радикалізм

Анотація

Доведено, що образ Тараса Шевченка як безкомпромісного борця за національне та соціальне визволення українського народу мав сильний вплив на формування і становлення світогляду Миколи Міхновського, який став ідеологом українського самостійництва. Акцентовано, що не всі методи боротьби самостійників знаходили підтримку свідомих українців ліберально-демократичного і соціалістичного таборів, але Микола Міхновський назавжди увійшов в історію як мужній і послідовний борець за гідність української нації, безстрашно виступав на захист рідної мови та культури, за збереження історичної пам’яті про Тараса Шевченка, за утвердження ідеї української самостійної держави.

Посилання

1. Андрієвський Віктор. Микола Міхновський (Нарис суспільно-політичної біографії). Суспільно-політичні твори. Київ: Смолоскип, 2015. С. 124–153.
2. Міхновський Микола. Суспільно-політичні твори. Київ: Смолоскип, 2015. 464 с.
3. Дорошенко Дмитро. Мої спомини про давнє минуле (1901–1914 роки): наук.-попул. вид. Київ : Темпора, 2007. 272 с.
4. Єфремов Сергій. Щоденник. Про дні минулі (спогади). Київ: Темпора, 2011. 792 с.
5. Жук Андрій. Із спогадів. Молода нація. Альманах. Київ: Смолоскип, 2002. № 3 (24). С.177–221.
6. Жук Андрій. Писання Миколи Міхновського. Молода нація. Альманах. Київ: Смолоскип, 2003. 2003. № 2 (27). С. 40–44.
7. Коллард Юрій. Передмова до книжки-промови М. Міхновського «Самостійна Україна». Міхновський Микола. Суспільно-політичні твори. Київ: Смолоскип, 2015. С. 113–123.
8. Коллард Юрій. Спогади юнацьких днів. 1896–1906. Торонто, 1972. 223 с. URL: http: //diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/410/file.pdf
9. Кононенко Мусій. Спогади. Полтава: Вид-во «Полтава», 1998. 184 с.
10. Липа І. Братерство тарасівців. Війна, смерть і любов. Львів: Апріорі, 2018. С. 512–519.
11. Лист Миколи Міхновського – адвоката присяжного. Міхновський Микола. Суспільно-політичні твори. Київ: Смолоскип, 2015. С. 311–316.
12. Лотоцький Олександер. Сторінки минулого: у 3 ч. Ч. 1. Б. м.: Вид. укр. правосл. Церк-ви в США, 1966. 288 с.
13. Міхновський Микола. Відкритий лист до російського міністра внутр[ішніх] справ Сіпягіна. Суспільно-політичні твори. Київ: Смолоскип, 2015. С. 295–296.
14. Міхновський Микола. Композитор Микола Лисенко. Міхновський Микола. Суспільно-політичні твори. Київ: Смолоскип, 2015. С. 388–389.
15. Міхновський Микола. [Листівка з приводу вибуху біля пам’ятника Пушкіну в Харкові 31 жовтня 1904 р.]. Міхновський Микола. Суспільно-політичні твори. Київ: Смолоскип, 2015. С. 309–310.
16. Міхновський Микола. Про українські виборчі платформи. Міхновський Микола. Суспільно-політичні твори. Київ: Смолоскип, 2015. С. 381–385.
17. Міхновський Микола. Проф. Микола Сумцов. Міхновський Микола. Суспільно-політичні твори. Київ: Смолоскип, 2015. С. 395–396.
18. Міхновський Микола. Проф. Михайло Грушевський. Міхновський Микола. Суспільно-політичні твори. Київ: Смолоскип, 2015. С. 389–390.
19. Міхновський Микола. Самостійна Україна. Справа української інтелігенції. Київ: МАУП, 2007. 332 с.
20. Міхновський Микола. Самостійна Україна. Міхновський Микола. Суспільно-політичні твори. Київ: Смолоскип, 2015. С. 165–174.
21. Міхновський Микола. Шевченкові роковини. Міхновський Микола. Суспільно-політичні твори. Київ: Смолоскип, 2015. С. 391–395.
22. Міхновський Станіслав. Матеріали до біографії Миколи Міхновського. Міхновський Микола. Суспільно-політичні твори. Київ: Смолоскип, 2015. С. 81–90.
23. Наумов С. О. Український політичний рух на Лівобережжі (90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р.): моногр. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. 344 с.
24. Самійленко Володимир. З українського життя в Києві в 80-х роках. ХІХ ст. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Переспіви та переклади. Статті та спогади. Київ, Наук. думка, 1990. С. 516.
25. Старицька-Черняхівська Людмила. В. І. Самійленко (Пам’яті товариша). Вибрані твори. Драматична твори. Проза. Поезія. Мемуари. Київ: Наук. думка, 2000. С. 787–823.
26. Текст промови, виголошеної членом Харківського товариства грамотності Миколою Івановичем Міхновським на загальних зборах товариства 29 квітня 1901 р. Міхновський Микола. Суспільно-політичні твори. Київ: Смолоскип, 2015. С. 297–301.
27. Турченко Ф. Г. Микола Міхновський: Життя і Слово. Київ: Генеза, 2006. 320 с.
28. Турченко Федір. Микола Міхновський : становлення світогляду. Молода нація. Альманах. Київ: Смолоскип, 2003. С. 59–125.
29. Турченко Федір. Микола Міхновський : становлення світогляду. Міхновський Микола. Суспільно-політичні твори. Київ: Смолоскип, 2015. С. 8–63.
30. Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Програмові і довідкові матеріали. / упоряд. В. Ф. Шевченко та ін. Київ: Консалтинг, Фенікс, 1993. 336 с.
31. Чикаленко Євген. Спогади (1861–1907): докум.-худ. вид. / передмова: В. Шевчук. Київ: Вид-во «Темпора», 2003. 416 с.
32. Чикаленко Євген. Щоденник (1907–1917): у 2 т.: докум.-худ. вид. Київ: Темпора, 2004. Т. 1. 428 с.
33. Шемет Сергій. Микола Міхновський (Посмертна згадка). Міхновський Микола. Суспільно-політичні твори. Київ: Смолоскип, 2015. С. 91–112.
Опубліковано
2019-06-12
Номер
Розділ
Articles