Діяльність гласних-українців у Катеринославській міській думі восени – взимку 1917 р.


  • В. Я. Яценко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: гласні-українці, міська дума, Катеринослав, муніципальна кампанія, український національно-визвольний рух, революція, Центральна Рада

Анотація

Розглянуто й проаналізовано діяльність гласних-українців у Катеринославській міській думі в період різкого загострення загальнополітичної ситуації в країні восени – взимку 1917 р.

Посилання

1. Бачинский П. П. Эммануил Ионович Квиринг / П. П. Бачинский,
В. Э. Квиринг, М. Б. Перельман. – М.: Политиздат, 1968. – 135 с.
2. Бєднов М. Серафима Гопнер / М. Бєднов, М. Гольдберг. – Київ: Політвидав України, 1976. – 88 с.
3. Бойко В. М. Участь українських партій у муніципальній кампанії
1917 р. / В. М. Бойко // Укр. іст. журн. – 1997. – № 5. – С. 25-40.
4. Борщевский В. Я. Рабочий класс и Советы Донецко-Криворожского бассейна в Октябрьской революции / В. Я Борщевский. – Днепропетровск:
[Б. и.], 1962. – Ч. I. – 240 с.
5. Борщевский В. Я. Рабочий класс и Советы Донецко-Криворожского бассейна в Октябрьской революции / В. Я. Борщевский. – Днепропетровск:
[Б. и.], 1962. – Ч. II. – 168 с.
6. Борщевський В. Я. Робітники Катеринослава в дні Жовтня / В. Я. Борщевський. – Дніпропетровськ: Дніпропетровське книжкове вид-во, 1961. – 156 с.
7. Борьба за Советы на Екатеринославщине. Сборник воспоминаний и статей. – [Д.]: Издание Днепропетровского Истпарта и Окружной комиссии по проведению 10-летия октябрьской революции, 1927. – 292 с.
8. Бюллетени Губернского исполнительного комитета общественных организаций (г. Екатеринослав). – 1917.
9. Варгатюк П. Л. Василь Антонович Валявко / П. Л. Варгатюк, А. В. Дольчук. – Дніпропетровськ: Промінь, 1972. – 131 с.
10. Гвоздик В. С. Участь українських політичних партій в муніципальній кампанії на Півдні України в 1917 р. / В. С. Гвоздик // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 1999. – № 5. – С. 71-80.
11. Гусев В. И. В борьбе за осуществление ленинской тактики. Большевики Украины в массовых избирательных кампаниях 1917 г. / В. И. Гусев,
В. П. Крижановский. – Київ: Вища школа, 1987. – 168 с.
12. Державний архів Дніпропетровської області. – Ф. 469, оп. 1, спр. 1.
13. Екатеринославская городская статистика.1918. Выпуск 1-й. – Екатеринослав, 1918. – 85 с.
14. Мазепа І. П. Україна в огні й бурі революції 1917–1921: І. Центральна Рада – Гетьманщина – Директорія. ІІ. Кам’янецька доба / І. П. Мазепа. – Дніпропетровськ: Січ, 2001. – 415 с.
15. Народная жизнь (Екатеринослав). – 1917.
16. Матросов Я. М. Сподвижник української справи на Катеринославщині Іван Михайлович Труба (1878 – 1950) / Я. М. Матросов // Українська біографістика. – 2015. – № 12. – С. 251-282.
17. Пятая годовщина Октябрьской революции. 1917 – октябрь – 1922. – Екатеринослав: Издание Екатеринославского губкома КП(б)У, 1922. – 270 с.
18. Терещенко Ю. З діяльності більшовицької фракції Катеринославської міської думи (серпень – жовтень 1917 р.) / Ю. Терещенко // Архіви України. – 1971. – № 3. – С. 36-41.
19. Терещенко Ю. І. Політична боротьба на виборах до міських дум України в період підготовки Жовтневої революції / Ю. І. Терещенко. – Київ: Наук. думка, 1974. – 144 с.
20. Чабан М. П. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905 – 1921). Біобібліографічний словник. Близько 670 імен. Наукове видання / М. П. Чабан. – Дніпропетровськ: ІМЛ-прес, 2002. – 536 с.
21. Шевченко Г. І. Василь Кузьмич Аверін / Г. І. Шевченко. – Дніпропетровськ: Промінь, 1970. – 123 с.
22. Шестопалов Г. Г. Петро Опанасович Воронцов / Г. Г. Шестопалов. – Дніпропетровськ: Промінь, 1975. – 56 с.
23. Яценко В. Я. Діяльність І. М. Труби в Катеринославській міській думі восени 1917 р. / В. Я. Яценко // Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. – Дніпро: Ліра, 2017. – № 12. – С. 102-117.
24. Яценко В. Я. Питання освіти в діяльності гласних-українців Катеринославської міської думи восени 1917 р. / В. Я. Яценко // Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2013. – № 8. – С. 145-151.
Опубліковано
2018-06-20
Номер
Розділ
Articles