Павло Федорович Тушкан – фундатор початкової та середньої сільськогосподарської освіти Придніпров’я початку ХХ століття


  • Ю. В. Берестень Дніпровський державний аграрно-економічний університет
  • В. І. Мороз Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: початкова та середня сільськогосподарська освіта, Катеринославська губернія, земство, аграрна наука

Анотація

Висвітлено біографічні віхи та обставини науково-дослідної, адміністративної та освітянської діяльності П. Ф. Тушкана – директора Верхньодніпровської нижчої (згодом середньої) сільськогосподарської школи Катеринославського губернського земства.

Посилання

1. Абаза И. Доклад о Верхнеднепровской сельскохозяйственной школе и положении вопроса о преобразовании ее в среднее сельскохозяйственное училище Екатеринославского губернского земства / И. Абаза // Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания 44-й очередной 1909 года сессии (с 4 по 19 декабря 1909 года). – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1910. – С. 1477-1487.
2. Бродский Э. К. Доклад попечителя Верхнеднепровского среднего сельскохозяйственного училища Екатеринославского губернского земства о состоянии училища (на 1-3 января 1915 года) в 1914 году / Э. К. Бродский // Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания 49-1 очередной 1914 года сессии. Екатеринослав: Типография губернского земства, 1915. – С. 897-907.
3. Вергунов В. А. Історія аграрної науки, освіти та техніки в Україні. Ретроспективний науково-допоміжний бібліографічний покажчик авторефератів, дисертацій, видань та публікацій, підготовлених у центрі історії аграрної науки ДНСГБ НААН (2001–2011 рр.) / В. А. Вергунов. – Київ, 2011. – 383 с.
4. Вергунов В. А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки. Частина четверта. – Київ, 2012. – 323 с.
5. Вергунов В. А. Сільско-господарська дослідна справа в Україні /
В. А. Вергунов. – Київ: Аграрна наука, 2012. – 416 с.
6. Вергунов В. А. Полтавському товариству сільського господарства – 150 років: Віхи видатних діянь на благо України / В. А. Вергунов. – Вінниця, 2015. – 96 с.
7. Вергунов В. А. Від Погарського навчально-зразкового господарства до Гадяцької сільськогосподарської дослідної станції, або історія подарунку купця В. В. Бойка полтавській громаді / В. А. Вергунов; Нац. акад аграр. наук України, ННСГБ НААН. – Вінниця: Корзун Д. Ю., 2015. – 112 с.
8. Гриб Н. И. Полтавская ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственная опытная станция им. Н.И. Вавилова / Н. И. Гриб, В. К. Чуйко. – Киев: «Лыбидь», 1991. – 223 с.
9. Доклад о последовавшем преобразовании Верхнеднепровской низшей сельскохозяйственной школы в среднее сельскохозяйственное училище // Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания 46-й очередной 1911 года сессии (с 7 по 21 декабря 1911 года. – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1912. – С. 149-154.
10. Доклад губернской земской управы по Верхнеднепровской сельскохозяйственной школе // Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания ХХХ VII очередной 1902 года сессии с 1-го по 14-е декабря включительно. – Екатеринослав: Типография губернского земства 1903. – С. 485-502.
11. Лисенко М. С. Полтавське товариство сільського господарства: історія і досвід (до 150 річниці) / М. С. Лисенко // Сумська старовина. – 2015. –
№ 47. – C. 41-62.
12. Панченко П. П. Аграрна історія України / П. П. Панченко, Ю. Ф. Мельник, В. А. Вергунов. – Київ: Видавничий центр «Просвіта», 2007. – 531 с.
13. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собрание 1881–1913. Высочайше утвержденное Положение о сельскохозяйственном образовании. – Т. 24 (1904). – C. 544-553.
14. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собрание 1881–1913. О преобразовании Верхнеднепровской низшей сельскохозяйственной школы в среднее сельскохозяйственное училище. – Т. 30 (1911). – С. 369-370.
15. Полтавське товариство сільського господарства (журнали засідань з
3 листопада 1893 р. по 7 березня 1901 р.) / уклад. В. А. Вергунов, Н. Ф. Гриценко, Н. М. Опара; ННСГБ НААГ; за заг. ред. В. А. Вергунова. – Полтава, 2015. – № 3. – Ч. 1. – 419 с.
16. Полтавське товариство сільського господарства (журнали засідань з
14 березня 1901 р. по 22 грудня 1910 р.). / уклад.: А. В. Вергунов,
Н. Ф. Гриценко, Н. М. Опара. – № 3. – Ч. 2. – Вінниця, 2015. – 417 с.
17. Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания ХХХVI очередной 1901 года сессии с 1-го по 14 декабря включительно. – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1902.
18. Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания ХХХVII очередной 1902 года сессии с 7-го по 21 декабря включительно. – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1903.
19. Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания XLI сессии) с 1 декабря по 13 декабря 1906 г). – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1907.
20. Родзянко М. Доклад земской управе о ходатайстве перед Министерством земледелия и Государственных имуществ по отводу земли для Верхнеднепровской сельскохозяйственной школы губернского земства / М. Родзянко // Приложения к постановлениям Екатерино-славского губернского земского собрания ХХХVI очередной 1901 года сессии с 1-го по 14 декабря включительно. – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1902. – С. 584-588.
21. Родзянко М. Доклад земской управе об уменьшении платы за содержание Верх-неднепровской сельскохозяйственной школы / М. Родзянко // Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания ХХХVIII очередной 1903 года сессии с 7-го по 21 декабря включительно. – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1904. – C. 403-408.
22. Родзянко М. Доклад земской управе об уменьшении платы за право учения в Верхнеднепровской сельскохозяйственной школе и об устройстве при ней приготовительного класса / М. Родзянко // Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания ХХХХIХ очередной 1904 года сессии с 12-го по 21 декабря включительно. – Екатеринослав: Типография Губернского земства, 1905. – С. 523-525.
23. Смета доходов, расходов и специальных средств Департамента Земледелия на 1913 год. – СПб.: Типография В. Ф. Киршбаума, 1912. – С. 77-78.
24. Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. ХІІ. Екатеринославская губерния. – СПб.: Типография Исидора Гольдберга, Екатеринославская контора, 1903. – 286 с.
25. Тушкан П. Годовой отчет по Верхнеднепровской Екатеринославского губернского земства нижшей сельскохозяйственной школе 1-го разряда, за 1899/1900 учебный года. / П.Тушкан // Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания ХХХVI очередной
1901 года сессии с 1-го по 14 декабря включительно. – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1902. – С. 552-574.
26. Тушкан П. В губернскую земскую управу. Доклад // Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания ХХХVI очередной 1901 года сессии с 1-го по 14 декабря включительно. – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1903. – С. 575-583.
27. Тушкан П. Отчет о состоянии по Верхнеднепровской сельскохозяйственной школе с 1-го января 1903 года по 1-е января 1904 года / П. Тушкан. – Екатеринослав: Типография Губернского земства, 1904. – 64 с.
28. Тушкан П. Отчет по Верхнеднепровской Екатеринославского земства низшей сельскохозяйственной школе 1-го разряда с 1-го января 1904 года по 1-е января 1905 года / П.Тушкан. – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1905. – 53 с.
29. Тушкан П. Отчет о состоянии Верхнеднепровского среднего сельськохозяйственного училища екатеринославского губернського земства в 1911 и в 1912 гг. / П. Тушкан // Екатеринослав: Типография газеты «Русская правда», 1913.
30. Тушкан П. Отчет о состоянии Верхнеднепровского среднего сельскохозяйственного училища Екатеринославского губернського земства в 1913 году /
П. Тушкан. – Екатеринослав: Типография газеты «Русская правда», 1914. – 91 c.
31. Чабан М. Діячі січеславської «Просвіти» (1905–1921). Біобібліографічний словник / М. Чабан. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2002. – 535 с
Опубліковано
2018-06-20
Номер
Розділ
Articles