д-р іст. наук, проф. О.Б. Шляхов (відп. ред.);
д-р іст. наук, доц. Д.В. Архірейський;
д-р іст. наук, проф. Є.І. Бородін;
д-р іст. наук, проф. І.В. Довжук;
д-р іст. наук, проф. В.В. Іваненко;
д-р іст. наук, проф. Г.Г. Кривчик;
д-р іст. наук, проф. О.Ф. Нікілєв;
д-р іст. наук, проф. С.І. Світленко;
д-р іст. наук, проф. В.В. Ченцов;
канд. іст. наук, доц. В.Я. Яценко (відп. секр.).