Редакційна етика

Редакційна колегія збірника наукових статей „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ, спираючись на етичні принципи провідних наукових видань та юридичні норми щодо авторського права, затверджує наступні положення у взаємодії між усіма учасниками видавничого процесу, а саме авторами, редакторами та рецензентами:

  • стаття, що подається до друку, має бути оригінальним авторським або колективним науковим доробком, який, наголосимо, не друкувався та не був представлений до друку в інших наукових виданнях;
  • текст, ноти та графічні матеріали статті не мають порушувати авторського права інших науковців – автори статей несуть відповідальність за плагіат;
  • автор, який надіслав наукову статтю до збірника „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ одночасно погоджується на її публікацію у даному видані та електронне оприлюднення статті на офіційній веб-сторінці видання;
  • електронний варіант рукопису статті повинен відповідати усім вимогам до оформлення статей у збірнику наукових праць Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ;
  • рішення про друк статті приймає лише редакційна колегія видання. Її правом може бути відхилення статті або побажання у доопрацюванні наукового матеріалу автором. Члени редакційної колегії залишають за собою право на незначне корегування статті, при цьому ретельно зберігаючи стилістику мовлення автора, основні структурні засади наукового матеріалу та, безумовно, конкретику дослідницького доробку науковця;
  • авторське наукове бачення певної проблематики може не співпадати з думкою членів редакційної колегії;
  • у разі недотримання вищевикладеного, статті позбавляються можливості їх друку у науковому збірнику „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ.