Збірник „Музикознавча думка Дніпропетровщиниˮ – наукове видання, присвячене актуальним проблемам сучасного академічного музичного мистецтва.

Основу тематичних розділів збірника складають дослідження з найбільш проблемних напрямів музичного мистецтва Дніпропетровщини, української музичної культури, художньо-естетичного виховання молоді, академічного музичного виконавства та педагогіки, хроніки мистецьких подій (рецензування), а також з багатьох теоретичних, історичних та культурологічних питань музичного мистецтва.

Видання розраховане на аспірантів, докторантів, науковців, викладачів вищих навчальних закладів культури і мистецтв, а також широке коло професійних музикантів-виконавців та поціновувачів академічного музичного мистецтва.