ТВОРЧІСТЬ ЕЖЕНА БОЦЦА У КОНТЕКСТІ ДУХОВОГО АКАДЕМІЧНОГО МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА


  • V. V. Hromchenko Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки
  • I. M. Makarenko Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки
Ключові слова: духові твори, художньо-образна сфера, жанр, духова мініатюра, сольне виконавство, ансамблеве музикування, п’єса

Анотація

Мета статті – розкриття творчого феномену Ежена Боцца у сучасному духовому академічному музично-виконавському мистецтві. Ціллю публікації також постає виявлення найбільш характерних для творів композитора жанрів, художньо-образних сфер, відповідних образів змістовного насичення музичних композицій французького майстра. Методологія дослідження зумовлюється застосуванням структурно-історичного методу, який дозволяє означити певні етапи творчості митця. Аксіологічний метод створює можливість виявлення художньо-ціннісних критеріїв відомих духових творів композитора. Методи аналізу і синтезу дозволяють кристалізувати фрагментарно-часткові риси композиторського стилю майстра та усвідомити їх як цілісно-художнє явище авторського почерку митця. Порівняльний метод постає в основі вияву причинно-наслідкових зв’язків щодо відповідних характерологічних ознак творчості композитора. Висновки дослідження формуються у результаті використання структурно-аналітичного методу. Новизна пропонованої теми обумовлюється надзвичайно малою кількістю наукових робіт, присвячених творчості Е. Боцца у світлі духового академічного музично-виконавського мистецтва. Духові композиції французького майстра розглядаються як у їх відповідності творчим періодам митця, так і у зіставленні духових композицій з певними культурно-творчими звершеннями у житті композитора. Висновки. Написання творів для духових академічних інструментів утворює постійний композиційно-творчий процес протягом усього життєвого шляху майстра, який відбувається на тлі виняткової активності використання композитором широкої палітри музичних жанрів ХХ століття. Своєрідна жанрова строкатість музичного доробку Е. Боцца в усі періоди творчості майстра завжди позначається наявністю духових мініатюр, художньо самобутніх програмних п’єс, як правило, з узагальненим типом програмності.

Посилання

1. Apatskij, V.N. (2012). History of wind musical performance art. Kiev: Zadruga [in Russian].
2. Krupej, M.V. (2006). Stylistic foundations of the formation of the performing skill of the saxophonist (in the context of musical creativity of the ХІХ and ХХ centuries). Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa: OdeSMA [in Ukrainian].
3. Krupej, M.V. (2014). Theoretical basis for the formation of the performing arts saxophonist. Odesa: Astroprint [in Ukrainian].
4. Pon`kina, A.M. (2009). Saxophone in the musical culture of the ХХ century (based on the material of sonat creativity of foreign and Ukrainian composers). Extended abstract of candidate’s thesis. Xarkiv: KhNUA [in Ukrainian].
5. Pon'kina, A.M. (2015). Ezhen Bozza: creation for wind instruments. Nauchnaja diskussija: voprosy filologii, iskusstvovedenija i kul'turologii, 11 (38), P. 1, 13–23 [in Russian].
6. Pon'kina, A.M. (2015). The role of Ezhen Bozza in the evolution of brass performing art of the twentieth century. Vestnik magistratury, 11 (50), Vol. IV, 31–36 [in Russian].
7. Usov, Ju. (1989). The history of foreign performance on wind instruments. Moskva: Muzyka [in Russian].
Опубліковано
2019-01-21
Як цитувати цю статтю:
Hromchenko, V., & Makarenko, I. (2019). ТВОРЧІСТЬ ЕЖЕНА БОЦЦА У КОНТЕКСТІ ДУХОВОГО АКАДЕМІЧНОГО МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА. Музикознавча думка Дніпропетровщини, (14), 133-147. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/221828
Номер
Розділ
Articles