ТВОРЧІСТЬ ГАННИ ГАВРИЛЕЦЬ У ПЛОЩИНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ


  • M. I. Varakuta Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки
  • J. V. Kuznetsova Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки
Ключові слова: хорова творчість, фольклорний напрям, обрядовий фольклор, сценічно-хорове дійство, різдвяна тематика

Анотація

Мета статті полягає у визначенні специфіки, розкритті найбільш своєрідних характерологічних ознак хорової творчості відомої української композиторки Ганни Гаврилець у площині перетворення українського музичного фольклору. Методологія дослідження зумовлюється застосуванням емпіричних методів наукового дослідження, а саме спостереження та узагальнення. Означені методи формують яскраво виражену практичну складову пропонованої наукової розвідки. Застосування методів аналізу та синтезу обумовлюється фрагментарним та цілісним підходами до вивчення окресленої тематики. Структурно-функціональний метод розробки досліджуваного матеріалу вибудовує ціннісні показники художнього мовлення відомої української майстрині. Наукова новизна статті полягає у виявленні особливостей використання обрядового фольклору в хоровій творчості Г. Гаврилець. Виявляється глибинна сутність обрядової народної традиції українців у її яскраво
6
вираженому представлені в безпосередньому, природному художньо-авторському баченні композиторки, що, у свою чергу, дає вихід на відповідні стильові характеристики, художньо впізнавані ознаки індивідуально-мистецького почерку Г. Гаврилець. У висновках зазначено, що хорова творчість композиторки охоплює майже всі жанри хорової музики. Художній світ авторки, втілений у хоровій творчості фольклорного напрямку, є надзвичайно різноманітним, всебічним та яскравим. Цей найчисельніший за кількістю творів напрямок у композиторському доробку Г. Гаврилець, пов’язаний з традиціями народнопісенної культури України та її відродженням на сучасному етапі розвитку національного музичного мистецтва. Перспективи подальшого дослідження означеної теми полягають у комплексному аналізі хорових творів фольклорного напрямку Г. Гаврилець в аспекті перетворення джерел національного пісенного фольклору.

Посилання

1. Bench, O. (2009). Folk archetypes in choral art by Anna Gavrilletz. Kompozy`tor i suchasne sociokul`turne seredovy`shhe, 75, 57–70 [in Ukrainian].
2. Ny`skoguz, I. (2014). Features of the interpretation of Ukrainian folklore in the oratory "Barbie Carol" by Anna Gavrillet. Muzy`koznavchi studiyi, 32, 183–191 [in Ukrainian].
3. Suxomlinova, T.P. (2012). Problems of periodization of choral work by Anna Gavrilets. Problemy` vzayemodiyi my`stecztva, pedagogiky` ta teoriyi i prakty`ky` osvity`, 36, 338–348 [in Ukrainian].
4. Suxomlinova, T.P. (2011). Psalm in the creation of Anna Gavrilletz. Problemy` suchasnosti: my`stecztvo, kul`tura, pedagogika, 22, 227–237 [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-01-17
Як цитувати цю статтю:
Varakuta, M., & Kuznetsova, J. (2019). ТВОРЧІСТЬ ГАННИ ГАВРИЛЕЦЬ У ПЛОЩИНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ. Музикознавча думка Дніпропетровщини, (14), 5-13. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/221817
Номер
Розділ
Articles