КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕМАТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗИКАНТА»


Ключові слова: навчальна дисципліна, інформаційні технології, наукова діяльність, наукова стаття, вчений, тема, освітній курс

Анотація

Метою статті є визначення тематично-змістовної послідовності представлення навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності музиканта» в її концептуально-логічній системі викладення освітнього курсу. Коло методів науково-дослідницького процесу ґрунтується на використанні низки теоретичних, а також емпіричних прийомів вивчення означеної теми, а саме – аналізу і синтезу, індукції та дедукції, структурно-функціональному підході, методу вистежування об’єкту дослідження, безпосередньо застосованого під час викладання означеної дисципліни у сьогочасному навчально-освітньому процесі. Наукова новизна теми обумовлюється відсутністю звернення науковців до педагогічно-своєрідних ознак викладання сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності музиканта-вченого, підкреслимо, у контексті концептуально-логічної послідовності викладення тематичного матеріалу даного освітнього курсу. Висновки. Означена у статті послідовність викладення тематичного матеріалу окресленої навчальної дисципліни, обумовлюється магістрально-функціональним значенням одного з найпоширеніших видів наукової публікації – наукової статті, що у світлі вищеозначеного навчального курсу постає своєрідно-консолідуючою, концептуально-логічною, керівною ідеєю у формуванні тематично-змістовної послідовності викладення означеної дисципліни. Саме структурна черговість відповідних компонентів у написанні наукової статті (UDC, DOI, ORCID, Annotations, Key words, Literature, References) та її подальше представлення у наукометричних базах, зокрема Google Academy (Google Scholar), Copernicus, РІНЦ, Web of Science, Scopus, електронних каталогах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, зумовлює усвідомлення наукової статті як характерологічної концептуально-тематичної основи викладання даної навчальної дисципліни.

Посилання

References:

1. Bereghova, O.M. (2020). New formats of distance communication in the art of music: the challenge of time or the prospect of development in the 21st century? Suchasne muzychne mystectvo jak sociokuljturne javyshhe. IV All-Ukrainian scientific-practical distance conf., Dnipro, April 6-7, P. 3–8 [in Ukrainian].
2. Vinichuk, I.M. (2015). Database management systems in the socio-cultural sector. Mystecjka osvita v kuljturnomu prostori Ukrajiny 21 stolittja. Materials International scientific and creative conf., Kyiv, Odessa, April 28-30, P. 91–93 [in Ukrainian].
3. Ghavrilova, L., Voronova, N. (2012). Journals on music art and education in the SCOPUS scientometric database: netnographic analysis. Mizhdyscyplinarni doslidzhennja skladnykh system, 1, 88–103 [in Ukrainian].
4. Prokhorova, N.A. (2015). Information and communication technologies in drawing education. Mystecjka osvita v kuljturnomu prostori Ukrajiny 21 stolittja. Materials Intern. Scientific and Creative conf., Kyiv, Odessa, April 28-30, P. 121–123 [in Ukrainian].
5. „Modern information technologies in the scientific activity of a musician” [working prog. of the disc.] / devel. V.V. Hromchenko. Dnipro: DAM im. M. Glinky [in Ukrainian].
6. Uralova, L.K. (2015). On the problem of the role of the teacher-musician in the conditions of modern social communications. Materials International scientific and creative conf., Kyiv, Odessa, April 28-30, P. 133–135 [in Russian].
7. Shvydkiv, Gh.R. (2015). Innovative methods and forms of organizing individual lessons on voice production. Materials International scientific and creative conf., Kyiv, Odessa, April 28-30, P. 135–137 [in Ukrainian].
8. Thornton, L. (2020). Music education at a distance. Journal of music teacher education, 29 (3), 3–6 [in English].
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати цю статтю:
Hromchenko, V. (2021). КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕМАТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗИКАНТА». Музикознавча думка Дніпропетровщини, (21), 476-486. https://doi.org/https://doi.org/10.33287/222160
Номер
Розділ
Articles