ПОЛІФОНІЧНІ ПРИНЦИПИ В KAMMERMUSIK № 7 ПАУЛЯ ХІНДЕМІТА


Ключові слова: Пауль Хіндеміт, Kammermusik, концерт для органа з камерним оркестром, поліфонія, неокласицизм, фуга, Concerto grosso

Анотація

Мета статті – відображення принципів поліфонічної роботи Пауля Хіндеміта на прикладі Kammermusik № 7, фіналу макроцикла, в якому композитор втілює ідеї епохи Бароко в сучасній йому манері. Цей цикл став одним з найбільш показових прикладів звернення композитора до неокласицизму – в першу чергу, це помітно у використанні форми Concerto Grosso, в якій написані всі сім концертів. У фіналі останнього з них, концерта для органа з оркестром, генеральним принципом формоутворення стає поліфонія, що дозволяє вважати цей твір одним з найбільш показових зразків контрапунктичної роботи П. Хіндеміта. Методи дослідження, що були використані при написанні статті: емпіричні (опис, порівняння, узагальнення), цілісний музикознавчий аналіз, історичний, структурно-функціональний, а також системний підходи. Наукова новизна роботи концентрується у докладному розгляді (вперше в українському музикознавстві) фіналу циклу Kammermusik Пауля Хіндеміта і в розкритті особливостей інтерпретації композитором барокових моделей, зокрема, у рамках органного концерту. Також вперше детально проаналізовано значення поліфонії в останній частині Kammermusik. Висновки. Цикл Kammermusik надзвичайно показовий для характеристики стилю П. Хіндеміта того часу: в першу чергу, він демонструє спосіб композиторської роботи автора з барокової моделлю, тобто втілює поєднання принципів неокласицизму із власною композиторською технікою; крім того, ціла низка композиційних прийомів передбачили майбутню інструментальну творчість П. Хіндеміта. У свою чергу, фінал циклу являє собою один з найважливіших зразків не тільки у творчості композитора, але і в цілому в області органного концерту ХХ століття, де втілені у повній мірі всі принципи роботи П. Хіндеміта з поліфонічною тканиною.

Посилання

1. Varunts, V.P. (1979). Cycle «Kammermusik» (to the question of P. Hindemith’s neoclassicism). Paul Hindemith. Collection of articles and research. Moscow: Soviet Composer, 143–178 [in Russian].
2. Bat’, N.G. (1978). P. Hindemith’s polyphony (on the example of symphonic works): diss. ... a candidate of art history. Moscow [in Russian].
3. Gorodetsky, A.V. (2016). Kammermuzik № 5 Paul Gindemita: on the way to the formulation of the individual composer’s style. Muzikoznavchiy universam. LNMA im. M.V. Lysenka. Vol. 38–39. P. 69–82 [in Ukrainian].
4. Kuznetsov, I.K. (2021). Polyphony in foreign music of the first half of the 20th century. Is. 2. Moscow: Music [in Russian].
5. Levaya, T.N., Leontyeva O.T. (1974). Paul Hindemith. Life and creation. Moscow: Music [in Russian].
6. Reshetilov, B.Yu. (2019). Paul Gindemit. Theme with variations «Chotiri Temperaments» for piano and string orchestra: special features of the genre, the concept of people. Kiev Musical Science, 58, 113–127 [in Ukrainian].
7. Tsakher, I.O. (2005). Fugue as a Phenomenon of Musical Thinking. Beethoven. Hindemith. Taneyev. Shostakovich. Moscow: Composer [in Russian].
8. Schubert, G. (2013). Preface. Paul Hindemith. Kammermusic No.7. London. P. 3–5 [in English].
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати цю статтю:
Yuriychuk, N. (2021). ПОЛІФОНІЧНІ ПРИНЦИПИ В KAMMERMUSIK № 7 ПАУЛЯ ХІНДЕМІТА. Музикознавча думка Дніпропетровщини, (21), 454-467. https://doi.org/https://doi.org/10.33287/222158
Номер
Розділ
Articles