ФОРТЕПІАННІ ТРАНСКРИПЦІЇ ТА ОБРОБКИ О. ЗІЛОТІ В КОНТЕКСТІ ТРАДИЦІЙ РОМАНТИЧНОГО ВИКОНАВСТВА ТА ТЕНДЕНЦІЙ МУЗИЧНОГО РЕДАГУВАННЯ


Ключові слова: Олександр Зілоті, романтичне виконавство, транскрипції, обробки, музичне редагування, імпровізатори, піаністична манера

Анотація

Мета статті полягає в аналізі фортепіанних транскрипцій та обробок О. Зілоті в контексті романтичного виконавства та визначення їх ролі у музичному редагуванні кінця ХІХ – першої третини ХХ століття. Методологія представлена аналітичним, біографічним, музично-текстологічним та інтерпретологічним методами дослідження. Аналітичний метод полягає у теоретичному аналізі наукової літератури з обраної проблематики. Біографічний метод передбачає вивчення виконавської та редакторської діяльності О. Зілоті у період викладання у Московській консерваторії. Музично-текстологічний та інтерпретологічний методи використовуються для дослідження Фантазії «Лезгінка» з опери А. Рубінштейна «Демон» у транскрипції О. Зілоті. Наукова новизна полягає у встановленні ролі Зілоті-виконавця та Зілоті-редактора в історико-стильовому контексті кінця ХІХ – першої третини ХХ століття. Ці вектори творчої діяльності О. Зілоті досліджуються крізь призму тенденцій виконавства та музичного редагування попереднього (першої половини ХІХ століття) та подальшого (початок ХХ століття) періоду. Вперше публікується інтерпретаторський аналіз редакції «Лезгінки» О. Зілоті, в процесі якого даються конкретні піаністичні рекомендації для сучасних виконавців, які планують взяти цей твір у свій концертний репертуар. Висновки. Виконавський та редакторський стилі О. Зілоті органічно вписався у тенденції цих видів діяльності на межі століть. В означених векторах творчості музиканта раціональне начало привалює над емоціональним, що підкреслює його особливу позицію серед інших піаністів-транскрипторів означеного часового проміжку. Його редакції вирізняються прискіпливістю у виставлені динамічних, агогічних та фактурних рекомендацій, що дає можливість використовувати ці твори як у виконавському, так і в педагогічному репертуарі сучасного піаніста.

Посилання

1. Busoni, F. (1941). I.S. Bach. Piano score of Well Tempered Clavier. State muses. ed. MUZGIZ, T. 1, 232 [in Russian].
2. Gorobets, S. (2018). Cultural activity of A I. Ziloti in the artistic life of Russia at the beginning of the XXth century, St. Petersburg. 432 [in Russian].
3. Dyatlov, D. (2015). Performing interpretation of piano music: theory and practice, dissertation, Rostov-on-Don. 495 [in Russian].
4. Ivanchey, N. (2009). Piano transcription in Russian musical culture of the XIXth century, Rostov-on-Don. 325 [in Russian].
5. Izotova, S. (2015). A.I. Ziloti and his role in the reception of I.S. Bach, St. Petersburg. 289 [in Russian].
6. Kornoukhov, M. (2003). Formation of readiness for editing musical text among students-musicians in the learning process, Moscow. 145 [in Russian].
7. Kudryashov, A. (2014). Performing interpretation of a piece of music in the performing-style evolution: Theory of the question and analysis of "WTC". M., 1994. 233 [in Russian].
8. Maltseva, E. (2014). Alexander Ilyich Ziloti: pianist, teacher, organizer of concert life, Rostov-on-Don. 434 [in Russian].
9. Meleshkina, E. (2004). Stily phenomenon of romantism in the professional training of a music teacher, Moscow. 179 [in Russian].
10. Mudaryan, G. (2015). Virtuosity as a Phenomenon in the History of Piano Culture, Rostov-on-Don. 200 [in Russian].
11. Telegina, N. (2014). Development of artistic interpretation skills in musicians-performers in the process of piano training at a university, Chelyabinsk. 215 [in Russian].
12. Usenko, N. (2015). Influence of romantic virtuoso performance on composer's creativity, Rostov-on-Don. 168 [in Russian].
13. Barber, C. (2002). Lost in the Stars. The Forgotten Career of Alexander Siloti. Lanham, Maryland and Oxford: The Scarecrow Press, 431 [in English].
14. Tanticarn, N. (2013). Biografical Overwiew of Pianist-pedagogue Alexander Siloti, Coral Gables, Florida: ProQuest LLC. 101 [in English].
15. The Alexander Siloty Collection: Editions, (2003). Transcriptios and Arrangments for Piano Solo. Canada: Carl Fisher`s edition. 288 [in English].
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати цю статтю:
Kulish, M. (2021). ФОРТЕПІАННІ ТРАНСКРИПЦІЇ ТА ОБРОБКИ О. ЗІЛОТІ В КОНТЕКСТІ ТРАДИЦІЙ РОМАНТИЧНОГО ВИКОНАВСТВА ТА ТЕНДЕНЦІЙ МУЗИЧНОГО РЕДАГУВАННЯ. Музикознавча думка Дніпропетровщини, (21), 439-454. https://doi.org/https://doi.org/10.33287/222157
Номер
Розділ
Articles