ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЯК ЧИННИК ЖАНРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ СОЛЬНИХ ТВОРІВ ДЛЯ АЛЬТА (на прикладі композицій Ж. Колодуб та Н. Боєвої)


Ключові слова: жанр, інтерпретація, композитор, альт, соло, музичне мистецтво, трактування

Анотація

Мета статті – дослідження найбільш характерних інтерпретаційних репрезентант, що впливають на виявлення жанрових рис творів сучасної репертуарної палітри музики для альта, на прикладі сольного альтового репертуару відомих новочасних українських композиторів, а саме – Жанни Колодуб та Наталії Боєвої. Методи наукового дослідження базуються на поєднанні низки емпіричних, а також ряду теоретичних прийомів науково-дослідницької процесії, серед яких, передусім, відзначимо методи індукції та дедукції, аналізу і синтезу, а також структурно-аналітичний, структурно-функціональний та порівняльний методи науково-дослідницької практики. Наукова новизна. У презентованій науковій статті в перше досліджується сучасний український сольний альтовий репертуар, крізь призму виявлення головних репрезентант інтерпретації, що впливають на сприйняття  жанрових особливостей сольного альтового твору. Висновки. На прикладі інтерпретаційних версій композицій сучасного українського академічного сольного репертуару для альта Ж. Колодуб та Н. Боєвої, досліджено та проаналізовано найбільш характерні інтерпретаційні репрезентанти, що базуються на художній самобутності, професійності, а також новітніх тенденціях сольного виконавства у сфері струнно-смичкової музичної практики. Серед виявлених виконавських рис інтерпретації музичного твору, акцентуватимемо, цілісність художнього трактування композицій, стильову спрямованість викладення музичного матеріалу, особливості використання художньо-виразових прийомів, ефектів альтового виконавства (темброва палітра, артикуляційно-штриховий арсенал, самобутність динамічної складової), темпоритмічні співвідношення, образно-ідейна спрямованість сольного твору для альта.

Посилання

1. Asaf'ev, B.V. (1971). Musical form as a process. Leningrad: Muzyka [in Russian].
2. Dedjulja, Ju.M. (2021). Large-format compositions for viola in Ukrainian music of the last third of the XX – early XXI centuries: genre and style search. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhNUA [in Ukrainian].
3. Druskin, M.S. (1981). Beethoven's Piano Concertos. Guide. Moskva: Sov. kompozitor [in Russian].
4. Zaransjkyj, V.I. (2003). Ukrainian violin concerto. Ljviv: Spolom [in Ukrainian].
5. Korredor, H.M. (1960). Conversations with Pablo Casals. L.: Muzgiz [in Russian].
6. Lobanova, M.M. (1990). Musical style and genre: history and modernity. Sov. kompozitor [in Russian].
7. Nazajkinskij, E.V. (2003). Style and genre in music. Moskva: Vlados [in Russian].
8. Fejnberg, S.E. (1988). Beethoven's sonatas. Moskva: Sov. kompozitor [in Russian].
9. Chorna, Je. (2015). Children's piano music in the context of A. Karamanov's authorial style. Extended abstract of cand. thesis. Kharkiv: KhNUA [in Ukrainian].
10. Shvecj, T., Shhytova, S. (2019). Multidimensionality of genre synthesis in modern music art. Muzykoznavcha dumka Dnipropetrovshhyny, 15, 118–126 [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати цю статтю:
Samokish, M. (2021). ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЯК ЧИННИК ЖАНРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ СОЛЬНИХ ТВОРІВ ДЛЯ АЛЬТА (на прикладі композицій Ж. Колодуб та Н. Боєвої). Музикознавча думка Дніпропетровщини, (21), 426-439. https://doi.org/https://doi.org/10.33287/222156
Номер
Розділ
Articles