ВИКОНАВСЬКО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА СПЕЦИФІКА SONATA APPASSIONATA З. КАРГА-ЕЛЕРТА


Ключові слова: творчість З. Карг-Елерта, соната, флейта, флейта-соло, виконавство, інтерпретація

Анотація

У статті досліджена Sonata appassionata для флейти соло op. 140 (1917) німецького композитора Зигфріда Карга-Елерта (1877–1833). Зазначається внесок композитора у розширення палітри романтичних віртуозних засобів виразності сольної флейти та створення її нового звукового образу на початку ХХ століття. Акцентується, що постаті лейпцизького флейтиста Карла Бартуцата та майстра Теобальда Бьома мали вплив на формування флейтового репертуару З. Карга-Елерта. Мета статті – розглянути виконавсько-інтерпретаційну специфіку Сонати та її технологічні аспекти флейтових засобів художньої виразності. Методологія дослідження полягає у застосуванні аналітичного методу, що надає підстави зробити комплексний аналіз Сонати і виявити в ній традиційні та новаторські риси. Використання порівняльного аналізу, як методу в зіставленні процесів розвитку флейтового мистецтва, сприяло виявленню спільних ознак і відмінностей між ними. Наукова новизна статті полягає в тому, що вперше в українському виконавському музикознавстві автором проаналізовано Sonata appassionata для флейти соло німецького композитора З. Карга-Елерта, яка займає вагоме місце у репертуарі сучасних флейтистів. Висновки. Багатогранна творча діяльність З. Карг-Елерта є однією з найбільш яскравих сторінок музичного мистецтва Німеччини початку ХХ століття. Серед інструментальної спадщини композитора поряд з ґрунтовними роботами для органа та фісгармонії, для яких він написав більшу частину своїх творів, варто виділити  флейтовий доробок, який зараз так високо цінується виконавцями. Його флейтові опуси, сповнені чудовою гармонією, що легко поєднується із віртуозним та блискучим соло, займають окреме місце у творчій спадщині композитора. Однак Sonata appassionata для флейти соло, є без сумніву важливим та неповторним твором, що існує в сольному надбанні флейтистів ХХ століття. Соната З. Карга-Елерта – приклад оригінальної композиторської техніки та глибинного розуміння специфіки інструмента.

Посилання

1. Moskalenko, V.G. (2002). Lectures on musical interpretation. Kyiv: NMAU im. P.I. Chajkovsjkogho [in Ukrainian].
2. DiMauro, S. (2014).The Flute and Piano Works of Sigfrid Karg-Elert: An Analytical and Contextual Study: A Doctoral Document / Lincoln: University of Nebraska [in English].
3. Berlioz, H. (1844). Grand traité d'instrumentation et d'orchestration modernes. Paris: Schonenberger [in French].
4. Gevaret, F.A. (1885). Nouveau Traite d’instrumentation. Paris, Bruxelles: Lemoine et Fils [in French].
5. Sigfrid Karg-Elert, (1919). 30 Caprices for Flute solo: Opus 107: a «Gradus ad Parnassum» of modern flute technique, along with a practical-theoretical appendix, «The logical development of modern figuration». Trans. Mrs. R. Elkin. Reprint. Originally: Leipzig: Steingräber-Verlag [in German].
6. Wollinger, A. (1991). The flute compositions by Sigfrid Karg-Elert (1877–1933). Frankfurt am Main: Herchen [in German].
7. Solo flute Emmanuel Pahud Retrieved from https://booklets.idagio.com/190295701741.pdf [accessed: 29.09.2021].
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати цю статтю:
Krutsko, O. (2021). ВИКОНАВСЬКО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА СПЕЦИФІКА SONATA APPASSIONATA З. КАРГА-ЕЛЕРТА. Музикознавча думка Дніпропетровщини, (21), 415-425. https://doi.org/https://doi.org/10.33287/222155
Номер
Розділ
Articles