ОРИГІНАЛЬНІ СТИЛЬОВІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМОУТВОРЕННЯ В СУЧАСНОМУ ДЖАЗІ


Ключові слова: джаз, імпровізація, стиль, музична форма, аналіз, синтез, трансформація джазової форми

Анотація

Мета статті – розширити уявлення про поняття стилю в межах джазової художньої системи, визначити важливість індивідуального начала у формуванні творчих концепцій та зосередитись на одному з визначальних аспектів структури джазового твору порубіжжя ХХ – ХХІ ст., а саме на ускладненні типової для традиційного джазу форми. Методи дослідження базуються на аналізі історичних процесів розвитку джазового мистецтва, що мали вплив на зміни композиторського мислення в джазі, а також музикознавчому аналізі двох джазових творів, у тому числі й автора даної статті. Також досліджується та узагальнюється сучасне поняття стилю та музичної форми як двох концептуальних складових музичного мовлення. Наукова новизна полягає у визначенні сучасних оригінальних індивідуальних стилів у джазовій культурі як відображення симбіозу різнопланових музичних  напрямків і художніх ідей, що стає потужним каталізатором трансформації традиційної для джазової творчості варіаційної форми. Висновки стверджують факт появи нового музичного мислення на порубіжжі ХХ – ХХІ  ст., зумовленого синтезом багатьох історично сформованих стилів та напрямків світового музичного мистецтва взагалі, зокрема у джазовій культурі.  Відбуваються значні зміни концепцій формоутворення, коли самі структури розщеплюються на складові, розширюються або скорочуються, синтезуються та взагалі змінюються завдяки новому типу мислення. А воно стає наслідком змін в суспільному житті. Тому композитор завжди активно реагує на явища, що відбуваються поруч із ним, аналізує попередній досвід та синтезує в одному музичному творі такі феномени, що під час можуть бути несумісними. Абстрактно кажучи, відбувається певна трансформація мислення, що вказує на еволюційні процеси не тільки в мистецтві, але й взагалі в людському житті.

Посилання

1. Berzhero, F./Merlin, A. (2003). Jazz history from Bebop. M.: ACT [in Russian].
2. Davidov, S. (2014). Specific of Brad Mehldau piano style: experience in analysing of jazz improvisation. Kharkiv [in Russian].
2. Kolier, D. (1984). The making of Jazz. Moskva [in Russian]
4. Levine, M. (1989). The jazz piano book. Sher music co, USA [in English].
5. Meyer, L. (1989). Style and Music. Theory, history and ideology. Philadelphia, USA [in English].
6. Moskalenko, V. (2013). Lectures about musical interpretation. Tutorial. Kyiv [in Ukrainian].
7. Nazajkinskij E.V. (2003). Style and genre in music. Moskva: VLADOS [in Russian].
8. Piece „Swedish song”. URL: https://www.youtube.com/watch?v=YSZcKXVFryg (data accepted 10.11.2021).
9. Piece „Other meanings”. URL: https://www.youtube.com/watch?v=A_fb3iUozMI (data accepted 15.10.2021).
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати цю статтю:
Danchenko, O. (2021). ОРИГІНАЛЬНІ СТИЛЬОВІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМОУТВОРЕННЯ В СУЧАСНОМУ ДЖАЗІ. Музикознавча думка Дніпропетровщини, (21), 376-387. https://doi.org/https://doi.org/10.33287/222152
Номер
Розділ
Articles