СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВО-МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЧЕРНІГІВЩИНИ (на прикладі духового оркестру залізничного полку)


  • Oleg Badalov Чернігівська філія Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв https://orcid.org/0000-0002-2706-1458
Ключові слова: військова музика, духовий оркестр, диригент, концертно-презентаційна діяльність, культурний простір

Анотація

Мета статті – вивчення особливостей розвитку військово-музичної культури Чернігівщини 1950–2020 рр. на прикладі діяльності військово-духового оркестру Чернігівського залізничного полку, формування підґрунтя подальших розвідок з питань військово-музичної культури Чернігівщини як вагомої складової національного музичного життя. Методологія статті ґрунтується на хронологічному, джерелознавчому, логіко-узагальнюючому та компаративному методах для вивчення історії розвитку військово-духового виконавства Чернігівщини у 1950–2020 рр., аналізу мемуаристики, періодичних джерел та наукових публікацій з обраної теми дослідження. Наукова новизна публікації полягає у проведеному вперше дослідженні діяльності духового оркестру Чернігівського залізничного полку як провідного представника військово-музичної культури регіону. Висновки. Дослідження військово-музичної культури Чернігівщини на прикладі діяльності духового оркестру Чернігівського залізничного полку, що діє з 1950 р., дозволило виокремити чотири етапи розвитку: початковий (1950–1966), коли діяльність оркестру обмежувалася службовими функціями; етап стабільного розвитку (1967–1989), де оркестр заявив про себе як потужний мистецький колектив, здатний проводити повноцінну музичну діяльність; етап стагнації (1990–2003), обумовлений соціально-економічними та соціокультурними чинниками; етап відновлення і реалізації нових форм діяльності (2004 – теперішній час). На четвертому етапі оркестр реалізує концертно-презентаційну функцію представника військово-музичної культури Чернігівщини як в Україні, так і за її межами. Доведено, що за 70 років існування оркестру його діяльність тривала на тлі соціокультурних процесів у державі, а у теперішній час є наочним свідченням інтеграції військово-музичної культури Чернігівщини і України у європейський культурний простір.

Посилання

1. Apatsky, V. (2010). History of wind music and performing arts. Kyiv: Zadruga [in Russian].
2. Badalov, O. (2021). Military conductors’ life creativity in the context of formation of the musical space of Chernihiv region. Musicological Thought of Dnipropetrovsk region. Dnipro: GRANI, 20 (1), 189–201 [in Ukrainian].
3. Bogdanov, V. (2008). Ways of development of wind musical art in Ukraine (from the origins to the beginning of the 20th century): author's ref. dis. … Dr. of Art History. Kyiv [in Ukrainian].
4. Bushai, N. (2010). Pride of the city – a military band. Chernihiv week. № 6 (964) [in Ukrainian].
5. Gazetov, V. (2010). Conceptual approaches to the development of military music culture abroad. Vestnik MGUKI. September–October, 5 (37), 128–134 [in Russian].
6. Gorenko, L. (2014). General military music of the 17th–18th centuries: history, structure and functional purpose. Severshchyna in the history of Ukraine. Kyiv–Hlukhiv, 7, 107–113 [in Ukrainian].
7. Zurikova, N. (2015). We will be worthy of musical glory. Chernihiv: Desna [in Ukrainian].
8. Karpyuk, G. (2018). Cultural promotion of the army: why the army orchestra is serious and important. Newsroom: online edition. 17 December. Access mode: https://novynarnia.com/2018/12/17/kulturna-promotsiya-viyska-chomu-armiyskiy-orkestr-tse-seryozno (application date 03.12.2020) [in Ukrainian].
9. Kordyk, S. (2010). Our army. Elite regiment in Chernihiv-Sivershchyna. March, 19. [in Ukrainian].
10. Kuzmuk, O. (2011). Evolution of the structure of the Armed Forces of Ukraine (1991–2011). Military-Scientific Bulletin of the Hetman Petro Sagaidachny Academy of Land Forces, 16, 47–63 [in Ukrainian].
11. Malisov, N. (1970). Music military orchestra. Desnyanskaya Pravda. 1970. February, 24 [in Ukrainian].
12. On the transfer of the railway troops of the Armed Forces of Ukraine to the Ministry of Transport of Ukraine. Decree of the President of Ukraine 46/2003 of 27.01.2003. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show (access date 05.12.2020) [in Ukrainian].
13. Romanovsky, J. (2008). Problems of formation of the system of training of specialists of military orchestra service in the Armed Forces of Ukraine. Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». № 612: State and Army, 190–195 [in Ukrainian].
14. Sverlyuk, J. (2018). Conducting and orchestral performance in the context of socio-historical traditions. History of formation and prospects of wind music development in the context of national culture of Ukraine and abroad: Collection of scientific works, 10, 25–28 [in Ukrainian].
15. Soviet military music: a textbook. (1997). P.I. Apostolov etc. Moscow: Military Orchestra Service of the Ministry of Defense of the USSR [in Russian].
16. Khovanets, M. (2005). Special military training of a military conductor: teaching method. Lviv: LVI [in Ukrainian].
17. The Chernihiv Military Orchestra represented Ukraine at the Berlin Tattoo Music Festival. Access mode: http://novostiua.net/main/22876-chernigovskiy-voennyy-orkestr-predstavil-ukrainu-na-muzykalnom (access date 03.02.2021) [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати цю статтю:
Badalov, O. (2021). СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВО-МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЧЕРНІГІВЩИНИ (на прикладі духового оркестру залізничного полку). Музикознавча думка Дніпропетровщини, (21), 332-344. https://doi.org/https://doi.org/10.33287/222149
Номер
Розділ
Articles