НОВІ АСПЕКТИ ПРОГРАМНОСТІ В СУЧАСНІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ


Ключові слова: асоціативність, Дж. К. Адамс, культурна травма, меморіальні жанри, програмність, Ф. Нікс, Ч. Айвз

Анотація

Мета статті визначити зміни у музично-теоретичному осмисленні програмної музики, які відбулися в англомовному музикознавстві на початку ХХ ст. та призвели до формування модерної парадигми дослідження програмності. Кінець ХІХ ст. відзначений кризою романтичної програмності: композитори все більш тяжіють до прихованих програм або взагалі відмовляються від них. У музикознавстві починаються дослідження програмності у більш широкому історичному контексті. Методи дослідження: порівняльно-критичний аналіз та систематизація даних, отриманих з англомовних джерел (у першу чергу з фундаментальних монографій Ф. Нікса та Дж. Крегора); історико-системний аналіз впливу таких явищ, як культурна травма та місця пам’яті, на втілення програмності у меморіальних жанрах сучасної музики; музикознавчий аналіз музичних творів Дж. К. Адамса та Ч. Айвза. Наукова новизна результатів полягає в тому, що вперше в українському музикознавстві на матеріалі монографій Ф. Нікса та Дж. Крегора розглянуто зміни у теоретичному осмислені принципу програмності та на матеріалі творів Дж. К. Адамса досліджено реалізацію цих змін. Висновки. Сучасні композитори, на відміну від романтиків, які втілювали у програмних творах особисті переживання, звертаються переважно до колективного емоційного досвіду. Це надає поштовх розвитку меморіальних жанрів, які не лише втілюють нові способи реалізації програмності, а виконують також психотерапевтичну функцію, допомагаючи слухачам подолати відчуття болю від втрат. Програмність в сучасній музиці набуває нових носіїв: крім асоціативно-програмних заголовків, важливою складовою стають коментарі автора, надані постфактум.

Посилання

1. Adams, J. (2008). Hallelujah Junction. Composing an American life, New York [in English].
2. Kregor, J. (2015). Program music, Cambridge University Press [in English].
3. Niecks, F. (1907). Programme Music in the Last Four Centuries: A Contribution to the History of Musical Expression, London [in English].
4. Nora, P. (1989). Between Memory and History: Les Lieux de Memoire Representations, Special Issue: Memory and Counter-Memory, 26, 7–24 [in English].
5. Sztompka, P. (1993). Civilizational Incompetence: The Trap of Post-Communist Societies // Zeitschrift für Soziologie, 2, 88–95 [in English].
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати цю статтю:
Khotun, A. (2021). НОВІ АСПЕКТИ ПРОГРАМНОСТІ В СУЧАСНІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ. Музикознавча думка Дніпропетровщини, (21), 290-299. https://doi.org/https://doi.org/10.33287/222145
Номер
Розділ
Articles