ПРОБЛЕМАТИКА СУЧАСНОГО СТИЛЬОВОГО ПІДХОДУ ПІАНІСТА ДО ВИБОРУ ТЕМПІВ В УРТЕКСТІ 1 ТОМА «ДОБРЕ ТЕМПЕРОВАНОГО КЛАВІРУ» Й.С. БАХА


Ключові слова: бароковий стиль, стильова інтерпретація, романтичні редакції, виконавські штампи, уртекст, кратність темпів, пульсація

Анотація

Мета статті полягає у формулюванні сучасних стильових принципів вибору темпів у 1 томі «Добре темперованого клавіру» Й.С. Баха при роботі піаніста з уртекстом. Методи дослідження засновані на: 1) аналітичному і стильовому підходах, що дозволяють виявити закономірності барочного стилю в даному питанні, не виходячи за рамки стилю, (те, що професор Є. Назайкінський в своїх працях називав «зоною стилю»); 2) порівняльному аналізі, який, з одного боку, при багатоваріантності трактувань вказує на широту можливих стильових рішень, з іншого – окреслює дозволені рамки стилю; 3) виконавському підході, спрямованому на створення стильової інтерпретації, що сприяє найбільш повному розкриттю бахівського афекту; 4) емпіричному підході, без якого неможливо відчувати зв'язок з епохою, з композитором, і створити живе, немузейне виконання. Наукова новизна роботи полягає в розробці обраної проблеми, яка актуальна для всієї бахівської творчості, стосовно до 1 тому «Добре темперованого клавіру»; в докладно розглянутих і сформульованих принципах вибору темпів і пульсації при грі циклу «ДТК» на роялі. Даний матеріал буде використаний у вступній статті до аплікатурної редакції Г. Адлуцького 1 тому «Добре темперованого клавіру», новизна якої полягає також в авторській аплікатурі. Висновки. У статті розглянуті основні стильові чинники, що впливають на вибір піаністом темпів Прелюдій і фуг в уртексті. Виявлено і сформульовано два основних принципи вибору темпу: а) знаходження кратності темпів (1:1 або 1:2, 2:1) між Прелюдією і Фугою; б) знаходження одиниці пульсації в циклі.

Посилання

1. Arkadiev, M.A. (2002). Khronoartikulyatsionnyye struktury novoyevropeyskoy muzyki i fundamental'nyye problemy ritma : dis. … doktora iskusstvovedeniya [Chrono-articulation structures of new European music and fundamental problems of rhythm]. Moskva [in Russian].
2. Bach, J.S. (2002). Goldberg variations. Synthetic urtexts. The concept and commentary M. Arkadyev. Moskva [in Russian].
3. Bach, J.S. (2015). The Well-Tempered Clavier. Vol. 1 / Edited by Viktor Merzanov. Moskva: Muzyka [in Russian].
4. Maikapar, A.E. (2006). Notebook for Anna Magdalena Bach (1725): for piano / J.S. Bach; ed., intr. art. and comments by A. Maikapar. Chelyabinsk: MPI [in Russian].
5. Nosina, V.B. (2004). Simvolika muzyki J.S.Bacha. Moskva, 56 [in Russian].
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати цю статтю:
Adlutskiy, G. (2021). ПРОБЛЕМАТИКА СУЧАСНОГО СТИЛЬОВОГО ПІДХОДУ ПІАНІСТА ДО ВИБОРУ ТЕМПІВ В УРТЕКСТІ 1 ТОМА «ДОБРЕ ТЕМПЕРОВАНОГО КЛАВІРУ» Й.С. БАХА. Музикознавча думка Дніпропетровщини, (21), 255-265. https://doi.org/https://doi.org/10.33287/222142
Номер
Розділ
Articles