«ВЕЛИКИЙ ПОХІД КИТАЙСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ»: ЖАНРОВО-ІНТОНАЦІЙНА СПЕЦИФІКА ГЕРОЇКО-ПАТРІОТИЧНОЇ ОПЕРИ ІНЬ ЦІНЬ


Ключові слова: китайська національна історична героїко-патріотична опера, пісня, жанрова модель, лейтмотив, інтонаційна драматургія

Анотація

Актуалізація жанру великої китайської національної історичної героїко-патріотичної опери на початку ХХІ століття обумовлена усвідомленням необхідності музично-драматичного осмислення видатних подій в історії Піднебесної, створення сучасного національного оперного епосу. В цьому художньому контексті  історична героїко-патріотична опера Інь Цінь «Великий похід китайської червоної армії», створена на основі доленосних в історії країни подій, відповідає епохальному художньому завданню сучасної Піднебесної. Показово, що у назві опери Інь Цінь частково присутні визначення оперного жанру («великий», «китайський»). Це обумовлює певні виключення з повної назви жанру китайської опери. Мета статті визначити жанрово-інтонаційну специфіку великої національної історичної героїко-патріотичної опери Інь Цінь «Великий похід китайської червоної армії». Методи дослідження історичний, жанровий, порівняльний. Наукова новизна дослідження полягає у визначенні специфіки композиторської інтерпретації сформованого в європейському оперному мистецтві жанрового архетипу історичної героїко-патріотичної опери, своєрідно втіленого в китайській оперній культурі початку ХХІ  століття. Висновки. Велика китайська історична героїко-патріотична опера ХХІ століття, успадкувавши західні традиції, базується на композиторській інтерпретації знакових подіі в історії Піднебесної, здійсненій на основі втілення властивостей національного музично-поетичного стилю. Історичній героїко-патріотичній опері Інь Цінь властиві: монументалізм і художній документалізм, обумовлені вирішенням художнього завдання масштабного втілення доленосних епохальних подій в музично-сценічній драмі; синтез епічного, ліричного і драматичного, комічного і трагічного, реалістичного і символічного; диференціація музичного матеріалу на два інтонаційно-тематичні комплекси – героїчний і ліричний, чоловічий і жіночий – з метою відображення  ідейних полюсів єдиного художнього змісту; значущість методу узагальнення через жанр, завдяки якому відбувається конкретизація ідейного змісту опери.

Посилання

1. Azarova, N. Poems of Mao Tse Tung and their translations. Electronic resource:htpp://nm1925.ru/Archive/Journal6_2017_5/Content/Publication6_6632]/Default.aspx (accessed 03.06.2021) [in Russian].
2. Ivanova, I.L., Kukol, G.V., Cherkashina, M.R. (1998). History of Opera. Western Europe. XVII-XIX centuries. Textbook. Kyiv: Zapovit [in Ukrainian].
3. Cherkashina, M. (1986). Historical Opera of Romanticism Era (Research Experience). Kyiv: Muzichna Ukraina [in Ukrainian].
4. Xiang Yansheng. The Great Crusade - A look back at the opera The Great Crusade. Creation Criticism, 2016, 03, 14-16 [in Ukrainian].
5. Fan Men Ni, (2020). The Soul of the Long March. A brief analysis of the artistic characteristics of the original Chinese opera The Great March. School of Fine Arts and Film. Chengdu University, Sichuan [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати цю статтю:
Zhang, Y. (2021). «ВЕЛИКИЙ ПОХІД КИТАЙСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ»: ЖАНРОВО-ІНТОНАЦІЙНА СПЕЦИФІКА ГЕРОЇКО-ПАТРІОТИЧНОЇ ОПЕРИ ІНЬ ЦІНЬ. Музикознавча думка Дніпропетровщини, (21), 242-255. https://doi.org/https://doi.org/10.33287/222141
Номер
Розділ
Articles