СУЧАСНА КИТАЙСЬКА ХУДОЖНЯ ПІСНЯ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ І ЖАНРОВІ ОЗНАКИ


Ключові слова: сучасна китайська художня пісня, китайський циклізм, жанрові ознаки сучасної китайської художньої пісні, «китайський Шуберт» початку ХХІ століття, ілюзорний образ, метод глибокого осягнення музики, інтонеми збирання любові

Анотація

Мета статті – визначити етапи розвитку і жанрові ознаки сучасної китайської художньої пісні. Методологія пропонованого наукового дослідження базована на принципі історизму, порівняльному аналізі, аналізі інтонаційної драматургії, методі глибокого аналізу музики. Наукова новизна  презентованої статті полягає у визначенні етапів розвитку жанру сучасної китайської художньої пісні її жанрових властивостей, функціонування «ілюзорного образу». Висновки. Історія розвитку жанру сучасної китайської художньої пісні, обумовлена доленосними історичними подіями Нового Китаю, нараховує три етапи розвитку (1949 – 1965 рр.; 1976 – 2000 рр.; 2000 рр. – по теперішній час). Визначено «циклічні закономірності» розвитку жанру сучасної китайської художньої пісні (триадичність; перерваний цикл); ознаки формування нового історичного циклу у її розвитку на початку ХХІ століття та жанрові риси  (прихованість історичного підтексту; наявність «ілюзорного образу» як відображення вищого змісту твору; формування проекції макросприйняття світу як передумови створення «макроконцепції»). Надзвичайно популярні сучасні китайські художні пісні Інь Цінь вирізняє поєднання удаваного та реального, подолання оформленого заради досягнення «порожнього» – джерела життя. Епідемія SARS обумовила появу 2002 р. сучасної китайської художньої пісні Інь Цінь «Збирай усю свою любов». Її жанрове рішення парадоксальне: замість реквієму обрано жанрові засади оди, гімну. В «ілюзорному образі» відтворено семантику духовного польоту у майбутнє. Визначені інтонаційні символи збирання любові (інтонеми заклику і духовного польоту до майбутнього). Спостережено ознаки стадіальної, концентричної, крещендуючої драматургії, драматургії мети. Сутність ілюзорного образу розкрито, насамперед, завдяки методу «глибокого осягнення» музики.

Посилання

1. Afonin, E.A., Bandurka, O.M., Martinov, A.Yu. (2008). Social cycles: historical and sociological approach. Kharkiv: "Gold Mile" Trading House [in Ukrainian].
2. Wu Hong Yuan. (2019). Chinese art song: history and theory of the genre. Kiev: Lira-K [in Russian].
3. Cao He. (2019). Shang Deyi's Vocal Spadchina: synthesis of national and European traditions. Avtoref. dis. . kand. mist. after speciality 17.00.03 is a musical art. Sumi: SDPU of the name And. S. Makarenko [in Ukrainian].
4. Chen Mensen. (2021). Huang Ji's creative heritage in the context of academic Chinese musical art of the 20th century. Dissertation… sciences. degree of the Doctor of Philosophy. Specialty 025 «Musical Art». Odessa. ONMA [in Ukrainian].
5. Liu Lihui. (2020). Modern Chinese art song: grnre specificity. The European Journal of Arts, 2, 59–64 [in English].
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати цю статтю:
Liu, L. (2021). СУЧАСНА КИТАЙСЬКА ХУДОЖНЯ ПІСНЯ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ І ЖАНРОВІ ОЗНАКИ. Музикознавча думка Дніпропетровщини, (21), 209-220. https://doi.org/https://doi.org/10.33287/222138
Номер
Розділ
Articles