КЛАСИФІКАЦІЯ ФОЛЬКЛОРНИХ ТРАДИЦІЙ ТА ВИВЧЕННЯ НАРОДНОЇ ПІСЕННОСТІ СХОДУ УКРАЇНИ І СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ


Ключові слова: регіональна фольклорна традиція, народна пісенність, жанрова система, фольклорний осередок, активізована форма побутування, інтонаційна активність пісенної лірики, Схід України, Середня Наддніпрянщина, Слобожанщина

Анотація

Мета статті – узагальнити сучасні уявлення про класифікацію фольклорних традицій, використати подібність типових ознак побутування фольклору для подальшого ґрунтовного вивчення народної пісенності Слобожанщини та Середньої Наддніпрянщини. Методологія наукової розвідки спирається на історичний, культурологічний, комплексний та системний підходи до розгляду феномену фольклорної традиції в історико-культурному контексті. Спеціальні музикознавчі та методи етномузикології, зокрема методи структурної типології та жанрово-стильового аналізу використані задля характеристики жанрової системи музичного фольклору. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше а) було вирізнено спільні умови побутування фольклору Сходу України та Середньої Наддніпрянщини, доведено їх належність до традицій пізнього компактного заселення на територіях історико-географічного типу утворення; б) узагальнено підстави та наукові засади визначення типу фольклорної традиції Сходу України та Середньої Наддніпрянщини як новопоселянської, а саме – інтегрованої із кількох витокових локальних традицій окремих груп поселенців. Висновки. Фольклорні традиції як історико-культурні та етнічно означені утворення розрізняються за такими ознаками: масштабом, характером територіального утворення, з домінуючим етнічним компонентом та етноконтактні, автохтонні і діаспорні (маргінальні), серед них провідною ознакою виступає характер заселення. Інший критерій – схильність до новоутворень, він розрізняє новопоселянські традиції пізнього компактного формування як такі, що інтегровані з кількох локальних традицій: Слобожанщина, Середня Наддніпрянщина. Форми побутування фольклорної традиції – активна, активізована або пасивна зумовлюють продуктивність її існування й природність трансмісії. Виявлено, що нині на території корінного існування традиції Слобожанщини, Середньої Наддніпрянщини, серед її носіїв домінує активізована форма побутування фольклорної традиції. Науково-творча реконструкція регіонально означеного стилю виконання представлена у традиціях, що розглядаються, студентськими і аматорськими фольклорними ансамблями. Набуло подальшого розвитку положення про цілісність сучасної фольклорної традиції на Сході України та Середній Наддніпрянщині, зокрема завдяки процесам консервації обрядового фольклору та інтонаційній активності пісенної лірики. Сучасні зміни в жанровій системі музичного фольклору географічно суміжних традицій свідчать про її трансформацію, нецентралізованість і функціональну нестабільність. Замість «стрижньового» провідного жанру, як це властиво автохтонній традиції, новопоселянську маркує домінування стилістики пісенної лірики.

Посилання

1. Alekseev, E.E. (1988). Folklore in the context of Soviet culture– Moscow: Sov. kompozitor [in Russian].
2. Bench-Shokalo, O. (2002). Ukrainian choral singing: Actualization of customary tradition: Navch. posib. Kiyv: Red. zhurn. “Ukr. svit” [in Ukraine].
3. Hyppyus, E.A. (1982). Problems of the areal study of the tradition of Russian song in the areas of the Ukrainian and Belarusian borderlands. Tradytsonnoe narodnoe muzykalnoe yskusstvo y sovremennost. Vol. 60. Moscow [in Russian].
4. Hoshovsʹkyy, V. (2003). Ukrainian songs of Transcarpathia Resp. Vidp. red. V. Romanyuk. Lʹviv: nauk. biblioteka im. V. Stefanyka NAN Ukrayiny [in Ukraine].
5. Yefremova, L.O. (2006). Singing ukrainian wedding songs: monohrafiya. Kyyiv: Naukova dumka [in Ukraine].
6. Ivanovska, O.P. (2007). Subjective-figurative system of folklore: categorical aspect: Avtor. dys…d-ra filol. nauk: 10.01.07. Kyiv KNU im. T. Shevchenka [in Ukraine].
7. Ivanytskyi, A.I. (2007). Historical Khotynschyna. Musical and ethnographic research. Navchalnyi posibnyk. Vinnytsia, NOVA KNYHA [in Ukraine].
8. Kvitka, K.V. (2005). Ukrainian folk melodies. Ch. 2 Komentar /Uporiad. ta red. A.I. Ivanytskoho: K.: Polihraf Konsaltynh [in Ukraine].
9. Klymenko, I. (2010). Methodological problems of modern melodoareology: from the practical experiment of documentary mapping. Slovianska meloheohrafiia, 1, 19–30 [in Ukraine].
10. Liubymova, A. (2019). Cossack songs as part of the oral heritage of the Lower Dnieper Problemy etnomuzykolohii : Zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 14 Red.-upor. Yevhen Yefremov, Hanna Pelina. Kyiv, 129-140 [in Ukraine].
11. Matsiievskyi, I. (2002). Prolegemen of research of ethnic music of Ukrainian abroad. Games and co-voice. Muzykolohichni rozvidky. Ternopil: «Aston» [in Ukraine].
12. Donbass musical folklore: wedding songs, (2005). Donetsk: TOV «Iuho-vostok, Ltd» [in Russian].
13. Murzina, O. (2014). Middle Dnieper in the historical context of the formation of tradition. Problemy etnomuzykolohii. Kyiv: NMAU im. P. I. Chaikovskoho, 9, 12–38 [in Ukraine].
14. Folk Songs of Modern Dnipropetrovsk Region, (2019). Is. 2: This is a Petropavlivskyi district. / Uporiadnyky : Halyna Pshenichkina, Anastasiia Liubymova. Dnipro: Lira [in Ukraine].
15. Neklyudov, S.Y. (2009). Oral and books tradition. Sost. M.A.Gister. M.: Ser. «Tradiciya-tekst-fol'klor: tipologiya i semiotika», 15–33 [in Russian].
16. Osadcha, V.M. (2012). Classification of local folklore traditions in modern culturology and ethnomuzikology: interdisciplinary approach. Kultura Ukrainy, 38, 226–235 [in Ukraine].
17. Plotnik, N.A. (2017). Traditional family-ritual culture in modern society (on the materials of Kharkiv region). Kharkiv, Yzdatelstvo «Tochka» [in Ukraine].
18. Stupnytskyi, V. (2007). Songs of Sloboda Ukraine. Peredmova V.M. Osadcha. Kharkiv: Maidan [in Ukraine].
19. Tsekhmistruk, Yu. (2006). Volyn` folk songs: phonographic records of 1936-1937. Dzherelni materialy ta vydannia Bohdana Stoliarchuka. Lviv-Rivne [in Ukraine].
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати цю статтю:
Osadcha, V. (2021). КЛАСИФІКАЦІЯ ФОЛЬКЛОРНИХ ТРАДИЦІЙ ТА ВИВЧЕННЯ НАРОДНОЇ ПІСЕННОСТІ СХОДУ УКРАЇНИ І СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ. Музикознавча думка Дніпропетровщини, (21), 109-122. https://doi.org/https://doi.org/10.33287/222131
Номер
Розділ
Articles