„Hommage a Pacoˮ Франка Анжеліса в контексті сучасних тенденцій баянно-акордеонного мистецтва


  • Natalia Bashmakova Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
  • Liliya Bakalinska Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
Ключові слова: джаз, імпровізація, синтез, стиль, фламенко

Анотація

Мета дослідження – на прикладі аналізу композиції „Нommage a Рacoˮ Франка Анжеліса виявити специфіку естрадно-джазової стилістики як однієї з характерних тенденцій сучасного баянно-акордеонного мистецтва. Методи пропонованої наукової статті спираються на застосування дослідницьких підходів (жанрових, стильових, текстологічних, аналітичних), які дозволяють виявити специфіку втілення в репертуарі тенденцій сучасного етапу розвитку баянно-акордеонного мистецтва. Наукова новизна. Не дивлячись на широке використання в практиці композицій Ф. Анжеліса, композиторський доробок митця ще й досі не підлягав науковому осмисленню, зокрема в Україні його творчість детально не аналізувалася. Висновки. У результаті аналізу твору „Нommage a Рacoˮ Франка Анжеліса було виявлено, що специфіка формоутворення координується принципом двочастинності (перша частина має експозиційний характер, друга – джазово-імпровізаційний); індивідуальність та виразність естетики тематизму визначають танці відомого іспанського гітариста-віртуоза Пако де Люсії (Allegres, Bulires та Tangos), що лежать в основі твору. Специфіка гармонічного плану будується здебільшого на альтерованих септакордах та нонакордах, тематизм видозмінюється за рахунок фактурного викладення. Присвята творцю стилю „нове фламенкоˮ відбивається у різноманітній палітрі засобів гри, більшість з яких імітують специфіку гітарних прийомів (так специфічний акордеонний прийом tremolo придає музичному матеріалу більш виразного, чіткого, дзвінкого звучання – колорит фламенко, а також створює фактурно-динамічний контраст). В мелодичній лінії віддзеркалюються специфічні гітарні техніки, серед яких „тривале пікадоˮ, „расгеадоˮ, „альсапуаˮ. Своєрідною рисою композиторського стилю Ф. Анжеліса є використання джазових елементів, таких як „quasi-імпровізаціяˮ, „міні-солоˮ. Поєднавши музику різних напрямків Ф. Анжеліс створив самобутню композицію, наділивши її характерними ознаками іспанського фламенку, а також джазу.

Посилання

1. Bulda, M.V. (2007). Pop and jazz music in accordion art of Ukraine from the second half of the XX – the beginning of the XXI centuries: composer creativeness and performance. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].
2. Djachenko, Ju.S. (2017). Pop and jazz directions of accordion art of the XX – the beginning of the XXI centuries: composer and performing scopes. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].
3. The flamenco music structure. Retrieved from https://sites.google.com/site/flamenko101/home [in Russian].
4. Travin, A. (2019). Biography Paco de Lucia. Retrieved from http://worldelectricguitar.ru/musician/Paco_De_Lucia [in Russian].
5. Frank Angelis – French accordionist and сomposer. URL: http://www.musicforaccordion.com/inform/afranck [in English].
Опубліковано
2019-11-20
Номер
Розділ
Articles