Виконавсько-стильові особливості Концерту № 3 для кларнета з оркестром Л. Шпора


  • Valerii Hromchenko Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
  • Andriy Gorban Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
Ключові слова: Л. Шпор, Концерт, кларнет, оркестр, виконавство, віртуозність, творчість

Анотація

Мета статті – розкриття творчого феномену знаного німецького композитора, скрипаля, викладача Л. Шпора у сучасному духовому академічному музично-виконавському мистецтві, шляхом виявлення найбільш характерних, оригінально-своєрідних виконавсько-стильових особливостей інструментального мовлення композитора. Матеріалом дослідження постає Концерт № 3 для кларнета з оркестром Л. Шпора. Методи пропонованої наукової розвідки полягають у застосуванні загальнонаукових підходів до вивчення означеної теми. Використовується історичний метод, за допомогою якого висвітлюється місце кларнетових шедеврів та, зокрема Концерту № 3, у палітрі творчого доробку митця. Порівняльний метод утворює можливість співставлення низки кларнетових засобів виразності з художнім потенціалом академічного струнно-смичкового виконавства. Послідовність викладення матеріалу зумовлюється дією структурно-аналітичного методу. Практичного значення у роботі набувають методи спостереження та узагальнення. Наукова новизна дослідження зумовлюється недостатньою вивченістю кларнетових творів Л. Шпора у світлі сучасної музикознавчої думки, наголосимо, як у призмі вітчизняної, так і в лоні зарубіжної дослідницько-наукової сфери. Висновки. Яскраво-оригінальна самобутність виконавсько-стильових особливостей інструментального мовлення Л. Шпора у Концерті № 3 для кларнета з оркестром позначається, насамперед, використанням різноманітних типів віртуозності (мілка, комбінована, крупна віртуозність), виконанням багатоманітних видів мелізматики як у повільних, так і в стрімких мелодичних побудовах; застосуванням високого та надвисокого регістрів звучання інструмента (нота до четвертої октави), що, підкреслимо, походить від скрипкової академічної художньо-творчої активності Л. Шпора та, зокрема, його високої виконавської професійної майстерності як видатного скрипаля-віртуоза.   

Посилання

1. Zlotnikov, D. (2014). Concerts for clarinet and orchestra L. Spurh and K.M. Weber – similarities and differences. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija, 4 Retrieved from https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=13423 [in Russian].
2. Solovjov, N.F. (2002). Ludwig Spurh. Encyklopedychnyj slovnyk Brokghauza i Efrona, 82, 189–190 [in Ukrainian].
3. Shuman, R. About music and musicians. Moskva: Muzyka [in Russian].
4. Brown, C. (1984). Louis Spohr: a Critical Biography. Cambridge [in English].
5. Keith, J.S. (1972). The clarinet concerts of L. Spohr. Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts [in English].
Опубліковано
2019-11-20
Номер
Розділ
Articles