БАНДУРНИЙ КОНЦЕРТНИЙ СТИЛЬ XXI СТОЛІТТЯ (на прикладі Концерту для бандури з оркестром „Bandura foreverˮ В. Мартинюк)


  • Svitlana Shchitova Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
Ключові слова: бандура, жанр, композитор, концерт, фольклор, репертуар

Анотація

Мета статті – визначення своєрідно окресленного місця концерту для бандури з фортепіано української композиторки Валентини Мартинюк Bandura foreverˮ у вітчизняній академічній музиці. Ціль пропонованої наукової розвідки зумовлює відповідні завдання, що полягають у виявленні жанрово-стильових особливостей інструментальної музичної мови В. Мартинюк. Коло методів презентованого дослідження базується на історичному, типологічному, аналітичному та дидактичному підходах, що дозволяє на практичному рівні здійснити вивчення означеної теми. Наукова новизна роботи полягає в тому, що у ній розглянуто оригінальний твір сучасного українського композитора В. Мартинюк для бандури концертного напрямку, підкреслимо, як самобутнього явища, що поєднує академічну та етнічну традиції. Висновки. Проведений аналіз концерту для бандури з оркестром „Bandura foreverˮ В. Мартинюк, в якому ми можемо побачити багатство образно-стильової панорами, виявляє особливий інтерес композиторки до неостилів – неофольклоризму, неоромантизму, неокласицизму, необароко, неоімпресіонізму; прояви рис постмодернізму, зокрема, експериментування щодо синтезу різних стильових напрямів, у тому числі протилежних за своєю художньо-естетичною сутністю. Оригінальний бандурний репертуар великою мірою спирається на фольклорний тематизм та демонструє множинність українського музичного фольклору. Музика В. Мартинюк має неповторний харизматичний художньо-образний характер, що яскраво відображається у цьому концерті. Поява означеного концерту дає змогу вважати, що бандурна творчість здатна розуміти та відображати найтиповіші риси епохи, а відтак, здіймається до рівня справжнього мистецтва. Створення музики для академічної бандури українськими професійними композиторами було і залишається на сьогодні однією з першорядних проблем вітчизняного музичного мистецтва.    

Посилання

1. Lisnjak, I.M. (2017). Academic Bandura Art of the end 20th – the beginning of the 21st centuries as a reflection of the leading tendencies in the development of modern Ukrainian musical culture. Candidateʼs dissertation. Kyjiv [in Ukrainian].
2. Lisnjak, I.M. (2014). Composer creativity for the bandura of the 20th – 21st centuries: style aspect. Visnyk Nacionaljnoji akademiji kerivnykh kadriv kuljtury i mystectv, 2, 251–255 [in Ukrainian].
3. Morozevych, N.V. (2003). Bandura art as a cultural heritage of the contemporaneous. Extended abstract of candidateʼs thesis. Odesa [in Ukrainian].
4. Ovcharova, S.V., Ovcharov, V.S. (2016). Formation of creative thinking skills of bandura performer (on the example of analysis of works for bandura Valentina Martyniuk). Visnyk Kharkivsjkoji derzhavnoji akademiji dyzajnu i mystectv, 6, 90–95 [in Ukrainian].
5. Martynjuk, V.M. (2019). „Bandura foreverˮ bandura concert with orchestra (clavier). Dnipro: LIRA [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-11-20
Як цитувати цю статтю:
Shchitova, S. (2019). БАНДУРНИЙ КОНЦЕРТНИЙ СТИЛЬ XXI СТОЛІТТЯ (на прикладі Концерту для бандури з оркестром „Bandura foreverˮ В. Мартинюк). Музикознавча думка Дніпропетровщини, (17), 5-16. https://doi.org/https://doi.org/10.33287/222001
Номер
Розділ
Articles