ФРАНСУА КУПЕРЕН – ВЕРШИНА ФРАНЦУЗЬКОЇ КЛАВІРНОЇ ШКОЛИ. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ


  • T. O. Medvednikova Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
  • K. O. Kalynovska Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
Ключові слова: французька клавірна школа, Франсуа Куперен, особливості виконання французької клавірної музики, трактат

Анотація

Метою статті є дослідження історичного формування
французької клавірної школи, а також характеристика творчості та
особливостей виконання творів видатного французького композитора
та клавесиніста Франсуа Куперена, як вершини французької клавірної
школи. Коло методів окреслюється насамперед історичним,
структурно-аналітичним, аксіологічним, а також порівняльним
підходами. Особливого значення отримує метод виконавського
аналізу. Наукова новизна полягає у виявленні особливостей
творчості та специфіки виконання творів Франсуа Куперена, з точки
зору сучасного виконавця; охарактеризуванні відношення
композитора до нотного тексту; класифікації суб'єктивних засобів
виразності гри та їх використання саме при виконанні творів на
клавесині. Висновки. Кожна клавірна школа (італійська, іспанська,
французька, англійська, німецька) має свої особливості, які
формувались протягом XV – початку XVIII століть. При виконанні
музичного твору перед виконавцем стоїть складне завдання –
виконати твір згідно композиторського задуму та відповідно до
стилю клавірної школи. Для українських виконавців старовинної
музики – це складніше, ніж для європейських музикантів, адже саме
Європа була осередком виникнення та розквіту клавірної музики.
Протягом епох Ренесансу та Бароко з'являються найвидатніші
музиканти (Дж. Габріелі, Дж. Фрескобальді, Й.С. Бах, Г.Ф. Гендель,
Ф. Куперен, Д. Скарлатті), які є представниками різних клавірних
шкіл. Вони залишили трактати та методичні вказівки щодо виконання
своїх творів, які сучасні музиканти мають змогу вивчати на мові
оригіналу.

Посилання

1. Друскин М.С. Клавирная музыка. Ленинград : Музыка, 1960. 285 с.
2. Кашкадамова Н.Б. Виконання музики на клавішно-струнних інструментах :
навч. посібник. Київ : Освіта України, 2010. 416 с.
3. Ландовская В. О музыке. Москва : Классика–XXI, 2005. 368 с.
4. Любимов А. Французская клавесинная музыка. Москва : Музыка, 1988. 256 с.
5. Степаненко М. Клавір в історії музичної культури України ХVІ – ХVІІІ ст.
Українська музична спадщина. 1989. Вип. 1. С. 52–59.
6. Шабалтина С.М. Клавесин сквозь века. Заметки исполнителя. Киев :
Украинский приоритет, 2013. 160 с.
7. Couperin F. L'art de toucher le clavecin. Harlow : Alfred Music Publishing, 1998.
84 р.
Опубліковано
2019-12-19
Номер
Розділ
Articles