Інтерпретація вокальної музики епохи бароко на сучасному етапі


  • O. P. Huzhva Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
  • N. V. Mykolaichuk Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
Ключові слова: барокові опери, інтерпретація, стиль, навчання сучасних вокалістів, звукоутворення, теорія афектів, орнаментація мелодії

Анотація

Мета статті – виявлення специфіки інтерпретації вокальних
творів епохи бароко. У центрі уваги – виконавські вимоги до
вокаліста, що відповідають особливості трактування барокової
партитури, з точки зору історично інформованого виконавства.
Методи пропонованого дослідження ґрунтуються на застосуванні
емпіричних підходів, а саме – спостереженні та узагальненні
виконавських завдань вокаліста, а також аналітичному методі, що
застосовується при виконавському аналізі творів (інтонаційний і
структурний аналіз), та виявленні значення барокового репертуару в
процесі становлення сучасного вокаліста. Застосовані методи
розкривають практичний виконавський аспект дослідження. Наукова
новизна статті полягає у виявленні та узагальненні основних
факторів і прийомів навчання, що стають необхідними для сучасних
виконавців барокової вокальної музики й впливають на становлення
вокаліста та на подальше виконання іншого вокального репертуару.
Вказане питання розглядається з позиції вокаліста-виконавця –
застосування правил і традицій барокового виконавства у сучасних
умовах. У поле зору потрапили як праці композиторів і методична
література епохи бароко, так і безпосередньо досвід сучасних
визнаних співаків, особистий досвід автора статті як вокаліста-
виконавця барокової музики. У висновках зазначено, що саме
широкий аналіз творів, залучених у виконавську практику, дає
можливість виявити існування в мистецтві доби бароко важливих
вимог до виконавців-вокалістів, з яких поступово зростала як сама
музична естетика бароко, так і традиції барокового виконавства.

Посилання

1. Арнонкур Н. Музыка языком звуков, путь к новому пониманию музыки.
Москва : Музыка, 1987. 190 с.
2. Барокове мистецтво. Бароковий майстер-клас О.І. Пасічник : рукопис. Київ,
2018.
3. Барбье П. Венеция Вивальди. Музыка и праздники эпохи барокко. Санкт-
Петербург : Изд. Ивана Лимбаха, 2009. 280 с.
4. Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. Москва : Музыка, 1978. 318 с.
5. Луцкер П.В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. Москва : Гос.
инст. искусствознания, 1998. Ч. І. 440 с.
6. Muse Baroque : URL: http://www.musebaroque.fr/instrument-diapason (дата
зверненя: 12.02.2010).
Опубліковано
2019-12-19
Номер
Розділ
Articles