ОСУЧАСНЕННЯ ВІЗУАЛЬНОГО РЯДУ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ОПЕРНОЇ ВИСТАВИ


  • I. M. Riabtseva Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
  • R. V. Supriaha Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
Ключові слова: оперна режисура, сучасна оперна вистава, візуальні засоби виразності, опера П.І. Чайковського „Євгеній Онєгінˮ, Метрополітен опера, Віденська державна опера

Анотація

Мета статті – висвітлення питання постановочного процесу
оперної вистави в аспекті еволюції режисерської думки періоду
останньої третини ХХ – початку ХХІ століть, а також аналіз сучасних
технологічних можливостей творення на оперній сцені візуального
ряду та його відповідності до нових запитів аудиторії театру.
Розглядається питання „Що є опера в наш час – найвище з
театральних мистецтв, чи бізнес-індустрія?ˮ, оскільки нинішній
оперний театр, як культурне явище, почав втрачати інтерес у публіки.
Наукова новизна статті полягає в актуальності питання осучаснення
постановки класичної опери. Сфера оперної режисури є ключовою у
статті, адже саме в ній прослідковуються тонкощі, пов’язані з
розвитком технологій та візуальних засобів виразності, що вплинули
на стан найбільш знакових сучасних оперних вистав. Виявляється
типізація та класифікація режисерських концепцій впродовж
існування опери як жанру. В статті проаналізовано тенденції
створення оперної вистави в радянські часи та в сучасності через
призму візуальних аспектів. Методи дослідження ґрунтуються на
аналізі постановок найбільш відомої та популярної на оперних сценах
світу опери П.І. Чайковського „Євгеній Онєгінˮ у Метрополітен
опера в США та Віденській державній опері. Автор статті пропонує
порівняльний аналіз двох режисерських рішень постановки опери для
розуміння можливих варіантів розвитку режисерської творчості,
оскільки театр сучасності в контексті еволюції жанру залежить від
часу та вподобань нинішнього глядача. У висновках зазначено, що
окреслена проблема вивчається з точки зору відповідності
новаторських режисерських прочитань, рішень із залученням
можливостей сучасного оперного театру до авторського
першоджерела.

Посилання

1. Асафьев Б. Об опере : учеб. пособие. Ленинград : Музыка, 1976. 336 с.
2. Бояринцева А. Оперные постановки ХХІ века: игры на спорной территории :
URL: https://www.operanews.ru/12110403.html (дата обращения: 04.03.2019).
3. Покровский Б. Размышления об опере : учеб. пособие. Москва : Советский
композитор, 1979. 270 с.
4. Цодоков Е. Визуализация оперы или Типология оперной режиссуры : URL:
https://www.operanews.ru/12110403.html (дата обращения: 6.04.2019).
Опубліковано
2019-12-19
Номер
Розділ
Articles