ДО ПРОБЛЕМИ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ МИТЦЯ У СВІТЛІ МИСТЕЦЬКОГО СИНТЕЗУ (творчо-виконавський аспект)


  • V. V. Hromchenko Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
Ключові слова: митець, самоактуалізація, потенціал, устремління, індивідуум, свідомість, здібності, феномен, специфіка, художньо-творчий акт

Анотація

Мета статті – виявлення деяких практично означених
специфічних рис, певних своєрідних властивостей процесу
самоактуалізації митця в синтетичному мистецькому просторі
художньої культури другої половини ХХ – початку ХХІ століть.
Ціллю пропонованої розвідки є також окреслення професійно
належного механізму щодо найбільш максимальної дієвості
вивільнення особистісного потенціалу, становлення відповідного
рівня самоактуалізації у творчої особистості. Методи дослідження
формуються в наслідку задіяння ряду емпіричних підходів у вивченні
феномену самоактуалізації митця в контексті мистецького синтезу.
Використовуються, насамперед, методи спостереження та
узагальнення, які виявляють, перш за все, практичні ознаки явища
самореалізації, самовираження творчої особистості в синтетичному
мистецькому просторі. Наукова новизна пропонованого
дослідження зумовлюється виявленням, передусім, практичної
складової процесу самоактуалізації митця у вирі синтетичності
культурно-мистецької палітри сьогодення. Висновки. Своєрідність
самоактуалізації митця в сучасному просторі полімистецького
синтезу має яскраво виражений художньо-практичний та, в цілому,
дієво-комплексний характер, який задіє художньо-виконавську
впевненість, емоційно-чуттєву відвертість творчо-виконавського
процесу й, безумовно, переконливість художньо-творчого акту. При
цьому, наголосимо, що вище окреслені процеси генерують високий
рівень самоактуалізації митця лише за умови творчо-дієвої
акцентуації надособистісних понять, які призводять до стану
децентралізації власного „яˮ, до продукування творцем-індивідуумом
надособистісних категорій буття.

Посилання

1. Акмеологический словарь / под общ. ред. А.А. Деркача. Москва : Изд-во
РАГС, 2006. 161 с.
2. Культурологічний словник / за ред. В.І. Рожка, О.В. Антонюка. Київ :
НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2011. 464 с.
3. Леонтьев Д.А. Самореализация и сущностные силы человека. Психология с
человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской
психологии. 1997. С. 156–176.
4. Маслоу А. Самоактуализация. Психология личности. 1982. С. 108–117.
5. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. Москва : Смысл, 1999.
425 с.
Опубліковано
2019-12-19
Як цитувати цю статтю:
Hromchenko, V. (2019). ДО ПРОБЛЕМИ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ МИТЦЯ У СВІТЛІ МИСТЕЦЬКОГО СИНТЕЗУ (творчо-виконавський аспект). Музикознавча думка Дніпропетровщини, (16), 120-129. https://doi.org/https://doi.org/10.33287/221928
Номер
Розділ
Articles