ЖАНР ВАРІАЦІЙ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО В КОНТЕКСТІ СТИЛЬОВОЇ МНОЖИННОСТІ ТВОРЧОСТІ Ф. МЕНДЕЛЬСОНА-БАРТОЛЬДІ


  • D. D. Kupina Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
  • G. O. Hrebeniuk Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
Ключові слова: варіації, романтичні варіації, стильова множинність, стильова модуляція, „Cерйозні варіації”, творчість Ф. Мендельсона-Бартольді

Анотація

Мета статті полягає у визначенні жанрово-стильових
особливостей фортепіанного циклу „Серйозні варіації”
Ф. Мендельсона-Бартольді. Коло методів дослідження
обумовлюється застосуванням емпіричних наукових підходів, а саме
– спостереження та узагальнення. Визначені методи формують
74
яскраво виражену практичну складову пропонованої наукової
розвідки. Структурно-аналітичний підхід дозволяє сформувати як
послідовність викладу наукового матеріалу, так і зробити відповідні
висновки щодо особливостей „Серйозних варіацій”. За допомогою
застосування історико-типологічного підходу виявляється
послідовність процесу розвитку жанру варіацій в цілому. Новизна
пропонованої теми визначена тим, що вперше було здійснено аналіз
фортепіанного циклу „Серйозні варіації” Ф. Мендельсона у контексті
історичного розвитку жанру варіацій та його стильової детермінації.
Висновки. Варіації для фортепіано займають в музиці Мендельсона
досить скромне місце у порівнянні з творчістю інших композиторів.
Фортепіанний цикл „Серйозні варіації” був створений Мендельсоном
у відповідності до сучасних композиторові романтичних тенденцій у
діалозі зі стилістичними ознаками барокової та класичної доби.
Стильовими орієнтирами при створенні циклу стала творчість
Л. Бетховена та Й.С. Баха. Фактура твору дуже „піаністична”, хоча в
ній відчувається вплив як оркестрового письма, так і органної музики
Мендельсона. Драматургія „Серйозних варіацій” організована таким
чином, що в ній виразно відчувається рух від барокової стилістики до
класичної, виявляючи сутність стильової модуляції в рамках циклу.
Головною особливістю „Серйозних варіацій”, на втілення якої
повинні бути націлені зусилля піаніста при роботі над цим циклом, є
стильова множинність, яка є головною характеристикою музичного
матеріалу та способи його викладу.

Посилання

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Ленинград : Музыка, 1978.
332 с.
2. Бадура-Скода П. Фелікс Мендельсон-Бартольді. Серйозні варіації ор. 54 :
URL: https://harmonicclassics.com/album/IT_HC_D_1360 (дата звернення:
15.09.2019).
3. Ворбс Г. Феликс Мендельсон-Бартольди. Москва : Музыка, 1982. 318 с.
4. Галацька В. Музыкальная литература зарубежных стран. Москва : Музыка,
1974. Вып. 3. 560 с.
5. Курцман А. Феликс Мендельсон. Москва : Музыка, 1967. 207 с.
6. Мейлих Е. Феликс Мендельсон-Бартольди. Ленинград : Музыка, 1973. 104 с.
7. Ріл Дж. Фелікс Мендельсон. Серйозні варіації для фортепіано d-moll op. 54 :
URL: https://www.allmusic.com/composition/variations-s%C3%A9rieuses-forpiano-
in-d-minor-op-54 (дата звернення: 15.09.2017).
8. Фогг Р. Більш уважний погляд на варіації: Серйозні варіації Мендельсона :
URL: http://ryanfogg.weebly.com/uploads/2/3/4/5/23457126/claviermendelssohn.
pdf (дата звернення: 15.09.2019)
Опубліковано
2019-12-19
Номер
Розділ
Articles