ДО ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ САКСОФОННИХ ТВОРІВ В. РУНЧАКА (виконавський аспект)


  • I. O. Hruzin Дніпропетровська Академія Музики ім М. Глінки
Ключові слова: твір, саксофон, композитор, техніка, процес, композиція, В. Рунчак

Анотація

Метою статті є визначення найбільш характерних, художньо
змістовних тлумачень саксофонних композицій відомого
українського митця В. Рунчака у світлі виконавсько-технологічних
критеріїв володіння мистецтвом гри на духових академічних
інструментах. Ціллю публікації є також всебічна популяризація
творів для саксофона В. Рунчака з огляду їх виконавської активізації
у концертно-фестивальній, педагогічній, конкурсній та культурнопросвітницькій сферах функціонування. Коло методів означеної
наукової розвідки концентрується, передусім, у використанні методу
виконавського аналізу, який дозволяє окреслити максимально
характерні риси художньо-образної палітри композицій для
саксофона В. Рунчака в аспекті їх технічного, виконавсько-дієвого
усвідомлення. Вагомого значення отримує структурно-аналітичний
метод, що надає можливість вибудовувати певну послідовність
викладення науково-дослідницького матеріалу. Звернення до
аксіологічного методу обумовлюється устремлінням до визначення
найбільш художньо-ціннісних, виконавсько цікавих саксофонних
творів В. Рунчака. Наукова новизна статті набуває усталення від
фактів надзвичайно рідкісного звернення до питань інтерпретації
композицій В. Рунчака, написаних для духових академічнихінструментів, зокрема саксофона. Новизна пропонованої роботи
фокусується також у синтетичному представлені низки художньообразних харатеристик саксофонних творів з їх виконавськотехнологічною специфікою. Висновки. Саксофонні композиції
В.Рунчака постають не лише художньо-екстравагантними, у певній
мірі епатажними за технікою їх композиційного письма, виконавськотехнологічною специфікою володіння саксофоном, але й у
відповідній мірі експерементальними та високо інтелектуальними
творами.

Посилання

1. Громченко В. Чи легко грати Рунчака…? Музичний вісник Дніпропетровської
консерваторії ім. М. Глінки. 2015. № 2 (35). С. 7.
2. Денисов Э. О композиционном процессе. Эстетические очерки. 1979. В. 5.
С. 126–136.
3. Крупей М.В. Теоретичні основи формування виконавської майстерності
саксофоніста : навч. посібник. Одеса : Астропринт, 2014. 496 с.
4. Лиса І. „Homo ludens І” В. Рунчака. Голос України. 2003. № 65 (3065).
5. Максименко Л. Специфіка сучасних прийомів гри на саксофоні (на прикладі
саксофонної творчості композитора В. Рунчака). Київське музикознавство.
Культурологія та мистецтвознавство. 2013. Вип. 47. С. 217–223.
6. Мимрик М.Р. Особливості формування темброво-виражальних можливостей
саксофона (на прикладі камерно-інструментальної творчості Ю. Гомельської та
В. Рунчака). Мистецтвознавчі записки. 2014. Вип. 25. С. 99–106.
7. Contemporary composers of Ukraine (reference guide-book of contemporary
Ukrainian composers) / рroject manager and editor Karmella Tsepkolenko. Odessa
(UA) : Association New Music, 2002. Issue І. 112 p.
Опубліковано
2019-12-18
Номер
Розділ
Articles