РЕФОРМА ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ: РЕЗУЛЬТАТИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ «ІНДЕКС ЗДОРОВ’Я. УКРАЇНА»


  • Тетяна Семигіна Академія праці, соціальних відносин і туризму
  • Вікторія Тимошевська Академія праці, соціальних відносин і туризму
  • Тетяна Степурко Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ключові слова: реформа охорони здоров’я, первинна медична допомога, сімейний лікар, електронна система охорони здоров’я, сприйняття, Україна

Анотація

Ця стаття має на меті представити, як люди реагують на деякі
нововведення в системі охорони здоров’я України, запроваджені ухва-
леним у 2017 році законодавством. В статті розглядається досвід ви-
бору сімейних лікарів та сприйняття населенням електронної системи
охорони здоров’я.
Опитування «Індекс здоров’я. Україна» було започатковане у
2015 році Міжнародним фондом «Відродження», Школою охорони здо-
ров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія» та
Київським міжнародним інститутом соціології. У 2018 році до дослід-
ницького інструменту «Індекс здоров’я» додано питання щодо реформи
первинної медичної допомоги (вибір лікаря первинної медичної допомо-
ги, сприйняття електронної системи охорони здоров’я). У цій статті
аналізуються дані, зібрані лише у 2018 році, оскільки інформація щододосвіду користувачів у виборі сімейного лікаря та сприйняття «електронно-
го здоров’я» доступна виключно для даних 2018 року. Третя хвиля опитуван-
ня відбулася у червні - липні 2018 року, в Україні було опитано 10219 осіб.
На момент проведення третьої хвилі опитування 42% респондентів, по-
відомило, що всі члени домогосподарства, включно з опитуваними, мали під-
писані декларації із сімейним лікарем, 5,8% сказало, що в їх домогосподарстві
частина осіб має підписані декларації і ще 52,2% поінформувало про те, що
жоден із членів домогосподарства не має такої декларації. Дещо активніши-
ми виявилися ті домогосподарства, у складі яких є діти: 52% таких домогос-
подарств мали декларації із сімейним лікарем у всіх його членів. Не планують
обирати сімейного лікаря 12,4% опитаних представників домогосподарств.
59,5% респондентів повідомили, що у них не виникало проблеми під час вибору
сімейного лікаря.
Принципових відмінностей у підписанні декларацій не виявлено серед
респондентів, що мешкають у поселеннях різного типу, мають різний рівень
освіти та доходу, оцінюють своє здоров’я певним чином. Регіональні розбіж-
ності у підписанні декларацій всіма членами родини дорівнюють 52,4% для
всіх домогосподарств.
Результати дослідження засвідчують, що пацієнти хочуть, щоб їхні ме-
дичні записи були доступні різним лікарям (29,9%) і самим пацієнтами (28,9%),
і лише 19,8% вважають, що електронна система охорони здоров’я не потріб-
на взагалі. Ті, хто оцінюють своє здоров’я як «дуже погане» та «погане», на-
лаштовані до електронної охорони здоров’я майже утричі критичніше, аніж
ті, хто вважає своє здоров’я «дуже добрим»

Посилання

Ali Jadoo, S.A. et al. (2014). Turkish health system reform from the people’s perspective: a cross sectional
study. BMC Health Services Research, 14: 30. Retrieved from: https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-
30
Atun, R. et al. (2015). Health system reform and universal health coverage in Latin America. Lancet,
385 (9974), 1230-1247.
Bambra, C., Fox, D., & Scott-Samuel, A. (2005). Towards a politics of health. Health promotion international,
20(2), 187-193.
Brinkerhoff, D. & Bossert, T. (2008). Health Governance: Concepts, Experience, and Programming Options.
Retrieved from: https://www.hfgproject.org/health-governance-concepts-experience-programmingoptions
Cabinet of Ministry of Ukraine (2018). Some questions of the electronic health system: Order № 411.
Calcan, M. et al. (1994). Major Determinants of Consumer Satisfaction with Primary Care in Different Health
Systems, Family Practice, 11(4): 468–478. Retrieved from: https://doi.org/10.1093/fampra/11.4.468
Cockerham, W. C. (2012). The social demography of health. Medical Sociology, 12th edn. Upper Saddle River,
NJ: Prentice Hall. Ch.3 (Class), Ch. 4 (Race, age, gender). Pp.48-96
Cheng, J.M., Yang, Y.X., Lu, W., Yang, L. (2017). Primary health care in China: is China’s health reform for
the whole population. Primary health care research and development, 18(4), 398-403.
Damm, K. et al. (2014). Does the perception of fairness and standard of care in the health system depend on
the field of study? Results of an empirical analysis. BMC Health Services Research, 14: 166. Retrieved
from: https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-16.
Eurohealth consumer index (2017). Euro Health Consumer Index 2016 Report. Marsellian, France: Euro
Health Consumer Powerhouse.
Footman, K., Roberts, B., Mills, A., Richardson, E., McKee, M. (2013). Public satisfaction as a measure of health
system performance: A study of nine countries in the former Soviet Union. Health Policy. 112(3)62–9.
Retrieved from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851013000687?via%3Dihub
Kaba, R., & Sooriakumaran, P. (2007). The evolution of the doctor-patient relationship. International
Journal of Surgery, 5(1), 57-65. Retrieved from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1743919106000094
Lekhan, V., Rudiy, V., Shevchenko, M., Kaluski, N., & Richardson, E. (2015). Ukraine: health system review.
Health systems in transition, 17(2), 1–154.
Ministy of Health of Ukraine (2019). Dynamics of registration of declarations. Retrieved from: https://
portal.ehealth.gov.ua
Ministry of Health of Ukraine (2017). Annual report on the health status of the population, the sanitary and
epidemiological situation and the results of the health care system of Ukraine. 2016. Kyiv.
Ministy of Health of Ukraine (2105). National Health Reform Strategy for Ukraine 2015-2020. Retrieved from:
http://healthsag.org.ua/wpcontent/uploads/2015/03/Strategiya_Engl_for_inet.pdf
Oseychuk, O., Semigina, T. (2017). “Guaranteed package” and equity in health for Ukraine Visnyk Akademiyi
pratsi, sotsial’nykh vidnosyn i turyzmu, 2, 55-60.
Spivak, M. (2018). Legal framework for reforming health care. Fundamental and Applied Researches in
Practice of Leading Scientific Schools, 26(2), 54-60. Retrieved from https://farplss.org/index.php/
journal/article/view/304
Rechel, B. (2015). Health Policy Reform in the Countries of the Former Soviet Union. In: Kuhlmann E., Blank
R.H., Bourgeault I.L., Wendt C. (eds). The Palgrave International Handbook of Healthcare Policy and
Governance (pp. 238-253). London: Palgrave Macmillan.
Romaniuk, P. & Semigina, T. (2018). Ukrainian health care system and its chances for successful transition
from Soviet legacies. Globalization and Health,14: 116. DOI: 10.1186/s12992-018-0439-5.
Ross, J., Stevenson, F., Lau, R., Murray, E. (2016). Factors that influence the implementation of e-health: a
systematic review of systematic reviews. Implementation science, 11 (1), 146.
Semigina, T. (2013). Politychny aspecty ohorohy zdorovya: Na peretyni globalnogo i localnogo [Political
Issues of Healthcare: on the crossroads of global and local]. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy Publishing
House.
Semigina, Т. & Mandrik, O. (2017). Drug procurement policy in Ukraine: is there a «window of opportunity»?.
Visnyk Akademiyi pratsi, sotsial’nykh vidnosyn i turyzmu, 1, 25-38.
Shandra, A. (2017). Healthcare Reform in Ukraine under Attack of Old Mafia Clans. Euromaidan Press,
January 21.
Stepurko, T. (2017). Entstehungskontext und Inhalte der ukrainischen Gesundheitsreform von 2017. Ukraine
analysen, 193, 13.12.2017, 2-5.
Stepurko, T., Betliy, O., Semigina, T., Tymoshevska, V. (2018). Do people expect the healthcare reform?
(Results of the national representative survey “Health index. Ukraine”). Visnyk Akademiyi pratsi,
sotsial’nykh vidnosyn i turyzmu, 4, 75-87.
Verkhovna Rada of Ukraine (2017a). Pro derzhavni fnansovi harantiyi medychnoho obsluhovuvannya
naselennya: Zakon Ukrainy N 2168-VIII [On public fnancial guarantees of health care services to
population: Law of Ukraine N 2168VIII]. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2168-
19
Verkhovna Rada of Ukraine (2017b). Pro pidvyshchennya dostupnosti ta yakosti medychnoho obsluhovuvannya
u sil’s’kiy mistsevosti: Zakon Ukrainy N 2206-VIII [On improving the availability and quality of health
care in the rural areas: Law of Ukraine N 2206-VIII]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2206-19
WHO (2012). Health – 2020. A European policy framework supporting action across government and society
for health and wellbeing. Retrieved from: http://bit.ly/2deQsAK
WHO (2013). Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020.
Geneva: World Health Organization.
World Bank (2015). How system works? Kyiv.
Опубліковано
2019-11-07
Номер
Розділ
Статті