НОВІ ГЛОБАЛЬНІ ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ


Ключові слова: етика, етичні принципи, Міжнародна федерація соціальних працівників, Міжнародна асоціація шкіл соціальної роботи.

Анотація

Цей матеріал знайомить з перебігом ухвалення міжнародних етичних принципів соціальної роботи. У ньому також представлено переклад «Глобальної декларації етичних принципів соціальної роботи», ухваленої 2018 р. Міжнародною федерацією соціальних працівників (МФСП) та Міжнародною Асоціацією шкіл соціальної роботи (МАШСР). Оскільки представники цих двох міжнародних професійних організацій, що об’єднують соціальних працівників, голосували окремо, то декларація існує у двох варіантах – скороченому (МФСП) та розширеному (МАШСР), хоча дев’ять етичних принципів мають однакове формулювання в обидвох версіях. У матеріалі подано переклад українською мовою двох версій Глобальної декларації етичних принципів соціальної роботи – МФСП та МАШСР.

Посилання

1. Вступ до соціальнї роботи: Навч. посібник / За ред. Семигіної Т. В., Миговича І. І. Київ: Академвидав, 2005. 304 с.
2. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. І. Д. Звєрєвої. Київ, Сімферополь: Універсум, 2012. 536 с.
3. Заєць І.В.Світоглядні детермінанти у роботі фахівця із соціального забезпечення: Магістерська робота / Тернопільський національний економічний університет, 2018. URL: http://dspace.tneu. edu.ua/bitstream/316497/27534/1/%D0%97%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8C.pdf (дата звернення 1.10.2018)
4. Зозуляк-Случик Р., Радкевич О. Деонтологія соціальної роботи як складова професійно-етичної компетенції майбутніх фахівців // Вісник Черкаського університету: педагогічні науки. 2017.
№ 3. С. 36-41. URL: http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1531 (дата звернення 1.10.2018)
5. Крок назустріч: довідник для людей похилого віку. Хмельницький, 2013. 108 с. URL: http://www. hesedbesht.org.ua/wp-content/uploads/2016/01/9a6b1fa987156d6484e1048568f710b0.pdf (дата звернення 15.10.2018)
6. Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України: Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту від 9.9.2005 р. № 1965. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/v1965643-05 (дата звернення 15.10.2018)
7. Семигіна Т. В. Глобальні пріоритети соціального розвитку: імперативи для політики і практики // Наукові записки НаУКМА: Психологічні, педагогічні науки та соціальна робота. 2013. Т. 149. С. 57-61.
8. Семигіна Т.В. Міжнародна соціальна робота: глобальні пріоритети соціального розвитку і нове визначення соціальної роботи // Вісник АПСВ. 2015. № 1-2. С. 6-11.
9. Шумик А.М., Тополь О.В. Етика професійного спілкування фахівця із соціальної допомоги // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 9–10 квітня 2018 р. / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. Дніпро: ЛІРА, 2018. С. 553-557.
10. Burgos N. Open letter / Letter to members of the IASSW Board of Directors. 2018. 27 June [Unpublished].
11. Ethics in Social Work, Statement of Principles / IFSW, IASSW, 2004. URL: https://www.iassw-aiets. org/wp-content/uploads/2015/10/Ethics-in-Social-Work-Statement-IFSW-IASSW-2004.pdf (дата звернення 15.10.2018)
12. Global Definition of Social Work / IFSW, IASSW, 2014. URL: https://www.iassw-aiets.org/globaldefinition-of-social-work-review-of-the-global-definition/ (дата звернення 15.10.2018)
13. Global Social Work Statement of Ethical Principles /IASSW, 2018. URL: https://www.iassw-aiets. org/2018/04/18/global-social-work-statement-of-ethical-principles-iassw/ (дата звернення 15.10.2018)
14. Global Social Work Statement of Ethical Principles /IFSW, 2018. URL: https://www.ifsw.org/ global-social-work-statement-of-ethical-principles
15. Illich I. Disabling professions. New Hampshire: Marion Boyars Publishers, 1977. 128 р.
16. Inglehart R.F, Welzel С. Modernization, cultural change, and democracy: the human development sequence. New York: Cambridge University Press, 2005. 344 р.
17. Interim Education Commission / IFSW. URL: https://www.ifsw.org/ifsw-commissions/interimeducation-commission/ (дата звернення 10.11.2018)
18. Klein K. J. Evolution of Social Work Ethics // Social work. 1999. Vol. 44(4). P. 397-398, DOI: 10.1093/ sw/44.4.39
19. Lantos J. D. What We talk about When We talk about ethics // Hastings Center Report. 2014. Vol. 44(1). P. 40-44. DOI: 10.1002/hast.269.
20. Lovelock R., Lyons, K., Powel J. Reflecting on Social Work - Discipline and Profession. London: Routledge, 2017. 262 p.
21. Midgley J. Professional imperialism: Social work in the third world. London: Heinemann, 1981. 191 p.
22. Radical Social Work Today: Social Work at the Crossroads/ Ed. by M. Lavalette. Portland: Policy Press, 2011. 236 р.
23. Sewpaul V. Letter to members of the IASSW Board of Directors. 2018. 3 April [Unpublished].
24. Simpkin M. Trapped within welfare: Surviving social work. London, Macmillan, 1979. 171 p.
25. The Ethics of Social Work –Principles and Standards / IFSW, 1994. URL: http://raulpage.org/koolitus/ ethics1994.html (дата звернення 15.10.2018)
26. The Role of Social Work in Social Protection Systems: The Universal Right to Social Protection / IFSW, 2016. URL: https://www.ifsw.org/the-role-of-social-work-in-social-protection-systems-theuniversal-right-to-social-protection/ (дата звернення 15.10.2018)
27. The social work role in building real democracy: Statement / IFSW, 2016. URL: https://www.ifsw.org/ the-social-work-role-in-building-real-democracy/ (дата звернення 15.10.2018)
28. Toren N. Social work: The case of a semi-profession. Beverly Hills: Sage, 1972. 264 p.
29. Yu N. Interrogating social work: Philippine social work and human rights under martial law // International Journal of Social Welfare. 2006. Vol. 15. P. 257–263.
30. Yuen-Tsang A, Wang S. Tensions confronting the development of social work education in China: Challenges and opportunities // International Social Work. 2002. Vol. 45. P. 375–388.
Опубліковано
2019-05-08
Номер
Розділ
Статті