ФЕМІНІСТИЧНА СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЯК ПРОФЕСІЙНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В ЖІНОЧУ СОЛІДАРНІСТЬ


Ключові слова: феміністична соціальна робота, радикальний фемінізм, ліберальний фемінізм, жінки секс-бізнесу, гендерно-чутливі послуги.

Анотація

Феміністична соціальна робота є одним із сучасних напрямів соціальної роботи. Її концепція ґрунтується на цінності гендерної рівності й визнанні специфічного досвіду жінок, пов’язаного з несправедливим розподілом владних відносин. Стаття має за мету проаналізувати деякі аспекти феміністичної соціальної роботи та їхню реалізацію у практичній діяльності на прикладі інтервенцій із працівницями комерційного сексу. Аналіз літератури дав змогу з’ясувати засадничі положення феміністичної теорії та практики в соціальній роботі, на які спираються фахівці різних феміністичних течій. Продемонстровано відмінність радикального й ліберального феміністичних підходів до розв’язання проблем жінок, задіяних у секс-індустрії. З’ясовано, що в практичній соціальній роботі в Україні ідеї феміністичних втручань із уразливими категоріями жінок не знаходять належного відгуку. 

Посилання

1. Cемигіна Т. В. Міжнародна соціальна робота: глобальні пріоритети соціального розвитку і нове визначення соціальної роботи // Вісник АПСВ. 2015. № 1. С. 6-11. 2. Global social work statement of ethical principles // IASSW. 2018. 27 April. URL: http://www.iasswaiets.org/wp-content/uploads/2018/04/Global-Social-Work-Statement-of-Ethical-Principles-IASSW27-April-2018-1.pdf (дата звернення: 06.11.2018).
3. Fraser N. Unruly practices: power, discourse, and gender in contemporary social theory. 2nd ed. University of Minnesota press, 2008. 216 p.
4. Ferguson M. L. Neoliberal feminism as political ideology: revitalizing the study of feminist political ideologies // Journal of political ideologies. 2017. Vol. 22. Iss. 3 (II). P. 221-235.
5. Duggan L. The twilight of equality?: neoliberalism, cultural politics, and the attack on democracy. Boston: Beacon Press, 2004. 136 p.
6. Janebová R. Inspirace transnacionálního feminismu pro transnacionální feministickou sociální práci // Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2015. Vol. 16. No. 2. P. 17-29.
7. Kemp S. P., Brandwein R. Feminisms and social work in the United States: an intertwined history // Journal of women and social work. 2010. Vol. 25. No. 4. P. 341-364.
8. Hooks B. Feminism is for everybody: passionate politics. New York: Routledge, 2015. 138 p.
9. Toward a more feminist United Nations. Washington: International center for research on women, 2016. 12 p.
10. Доклады из тени: использование КЛДЖ для защиты прав и интересов секс-работников в странах Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. СВАН: Будапешт, 2013. 101 с.
11. Руководство по учету гендерной специфики в устной и письменной речи // OOH. URL: http:// www.un.org/ru/gender-inclusive-language/guidelines.shtml (дата звернення: 06.11.2018).
12. Руководство ЮНЭЙДС по терминологии. Женева: ЮНЭЙДС, 2015. 70 с. 13. Collins B. Defining feminist social work // Social work. 1986. Vol. 31. No. 3. P. 214-219. 14. Hanmer J., Statham D. Women and social work: towards a woman-centred practice. 2nd ed. London: Palgrave, 1999. 192 p.
15. Orme J. Feminist social work // Social work: themes, issues and critical debates / Eds. R. Adams, L. Dominelli, M. Payne, J. Campling. London: Palgrave, 1998. P. 218-228.
16. Valentich M. Feminist social work in Canada: then and now // Socijalne teme. 2015. Vol. 1. No. 2. P. 67-90.
17. Dominelli L. Feminist social work theory and practice. London: Palgrave, 2002. 208 р.
18. Dominelli L., McLeod E. Feminist social work: critical texts in social work and the welfare state. London: Palgrave, 1989. 216 р.
19. Gorey K. M. The effectiveness of feminist social work methods: an integrative review // Journal of social service research. 2002. Vol. 29. Iss. 1. P. 37-55.
20. McKee N., Bertrand J. T., Becker-Benton A. Strategic communication in the HIV/AIDS epidemic. Thousand Oaks: Sage Publications. 2004. 351 p.
21. Agenda for accelerated country action for women, girls, gender equality and HIV: operational plan for the UNAIDS action framework. Geneva: UNAIDS, 2010. 28 p.
22. Eyal-Lubling R., Krumer-Nevo M. Feminist social work: practice and theory of practice // Social Work. 2016. Vol. 61. Iss. 3. P. 245-254. 23. Charter M. L., Mogro-Wilson C. Feminist attitudes and ideologies: an examination of a Northeastern US MSW program // Social Work Education. 2018. Vol. 37. Iss. 2. P. 139-156. 24. Lovelock R., Lyons K., Powell J. Reflecting on social work: discipline and profession. London: Routledge, 2017. 262 p.
25. Cott N. F. What’s in a name? The limits of «social feminism»; or, expanding the vocabulary of women’s history // Journal of American History.1989. Vol. 76. Iss. 3. P. 809-829.
26. Valentich M., Gripton J. Ideological perspectives on sexual assault of women: implications for social work // Social service review. 1984. Vol. 58. Iss. 3. P. 448-461.
27. Baehr A. R. Liberal Feminism // The Stanford encyclopedia of philosophy / E. N. Zalta (ed.). Fall 2018 edition. URL: http://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/feminism-liberal (дата звернення: 06.11.2018).
28. Saulnier C. F. Incorporating feminist theory into social work practice: group work examples // Social work with groups. 2000. Vol. 23. Iss. 1. P. 5-29.
29. MacKinnon C. A. Toward a feminist theory of the State. Cambridge, London: Harvard University Press, 1989. 330 p.
30. Morgan R. Theory and practice: pornography and pape // Take back the night: women on pornography / L. Lederer (ed.). New York: William Morrow & Co, 1980. P. 134-140.
31. Östergren P. Sex workers сritique of swedish prostitution policy // Personal website of P. Östergren. URL: http://www.petraostergren.com/upl/files/115326.pdf (дата звернення: 06.11.2018).
32. Beran K. Revisiting the prostitution debate: uniting liberal and radical feminism in pursuit of policy reform // Law & inequality: a journal of theory and practice. 2012. Vol. 30(1). P. 19-56.
33. Thusi I. I. Radical feminist harms on sex workers / California western school of law. 2016. Research paper No. 17-13. 61 p.
34. Henley N. M., Meng K., O’Brien D., McCarthy W. J., Sockloskie R. J. Developing a scale to measure the diversity of feminist attitudes // Psychology of women quarterly. 1998. N. 22. P. 317-348.
35. LeBrun J. Prostitute as sex worker: feminist theories contextualized / Concordia University, Montreal. A thesis in the depanment of sociology and anthropology. 1999. 137 p.
36. Bromberg S. Feminist issues in prostitution. URL: http://www.feministissues.com (дата звернення: 06.11.2018).
37. Brandwein R. Feminist thought structure: an alternative paradigm of social change for social justice // Toward social and economic justice / D. Gil, & E. Gil (eds.). Cambridge: Schenkman, 1985. P. 167-182.
38. Отношение к феминизму жителей России, Украины и Беларуси: исследование Фонда «Интеграция» и агентства NewsEffector // Гуманитарные технологии: аналитический портал. 17.08.2012. URL: http://gtmarket.ru/news/2012/08/17/4898 (дата звернення: 06.11.2018).
39. Марценюк Т. Інтерв’ю з Наталією Карбовською про феміністичний громадський активізм // Гендер в деталях. 19.06.2018. URL: http://genderindetail.org.ua/spetsialni-rubriki/bezstrashni/ interv-yu-z-natalieyu-karbovskoyu-pro-feministichniy-gromadskiy-aktivizm-134537.html (дата звернення: 06.11.2018).
40. Сучасний жіночий/феміністичний рух в Україні: погляд зсередини // МБФ «Український жіночий фонд». URL: http://www.uwf.org.ua/files/movementresults1310uwf-171013192818.pdf (дата звернення: 06.11.2018).
41. Богачевська М. Націоналізм та фемінізм – одна монета спільного вжитку // Незалежний культурологічний часопис. 2000. № 17. С. 4-13.
42. Лазуркевич С. «Жінки часто мають алергію на фемінізм»: розмова з дослідницею-феміністкою Оксаною Кісь // ZAXID.NET. 29.10.2015. URL: http://zaxid.net/zhinki_chasto_mayut_alergiyu_na_ feminizm_n1370972 (дата звернення: 06.11.2018).
43. Славінська І. 6 українських дівчат говорять про фемінізм // L’Officiel-Україна. 08.03.2018. URL: http://officiel-online.com/lichnosti/stati/feminism-in-ukraine (дата звернення: 06.11.2018).
44. Павличко. С. Жіночий дискурс сучасної України // C. Павличко. Фемінізм. Київ: Основи. 2002. С. 91-99.
45. Применко О. Націоналізм vs фемінізм: чому українські націоналістки – не феміністки // Жіноча січ. 29.11.2012. URL: http://zhsich.livejournal.com/15151.html (дата звернення: 06.11.2018).
46. Марценюк Т. Чому не варто боятися фемінізму? Київ: Комора. 2018. 328 с.
47. Гончаренко Т. Інтерв’ю з Тамарою Марценюк: «Чоловіки бояться фемінізму, бо не хочуть втрачати свої привілеї». URL: http://blog.yakaboo.ua/tamara-marcenuk (дата звернення: 06.11.2018).
48. Жінки першими опинилися під ударом, – соціолог про повсякдення на тлі війни // Ukrlife.tv. 18.12.2015. URL: http://www.youtube.com/watch?v=GJGhieTS7fM (дата звернення: 06.11.2018).
49. Вайнґартен С., Веллерсгофф М.. Фемінізм без жіночого руху // Незалежний культурологічний часопис. 2000. № 17. C. 58-68.
50. Глибинне інтерв’ю з Л. Гейдар. Інформаційно-освітній центр «Жіноча мережа». Київ. 21.09.2018.
51. Феміністичні аспекти соціальної роботи // Каталог освітніх послуг Львівської політехніки. URL: http://edu.lp.edu.ua/moduli/feministychni-aspekty-socialnoyi-roboty (дата звернення: 06.11.2018).
52. Аналитический отчет по результатам формативного исследования гендерноориентированных программ, проектов, интервенций и услуг в сфере снижения вреда / Л. Шульга, М. Варбан, Є. Яременко, І. Демченко. Киев: МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине». 2015. 120 с.
53. Гальчинська О., Семигіна Т. Інтегрована програма з формування прихильності до АРТ у клієнтів ВІЛ-сервісних організацій та розвитку їхньої економічної самостійності. В 3 ч. Ч. 3: Втручання з розвитку економічної самостійності «Майстерня можливостей». Київ: Поліграф-плюс, 2017.
224 с.
54. Как сделать секс-работу безопасной. Киев: МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД
в Украине». 2008. 119 с.
55. Секс-бизнес, насилие и ВИЧ. Пособие для сотрудников программ, предназначенных для работников коммерческого секса. Киев: МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине». 2010. 32 с.
56. Ярошенко А. А. Жінки та ВІЛ: гендерні лінзи здоров’я // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2018. № 2. С. 39-54.
57. Посібник належних практик із секс-роботи: проект в Україні. МФ «ТАМПЕП», Нідерланди. 2013. 52 с.
58. Всеукраїнська зустріч ВІЛ-сервісних організацій, що надають послуги працівникам секс- бізнесу // Conecta. 2012. Випуск № 1. URL: http://tampep.eu/wp-content/uploads/2018/06/ NEWSLETTER-1-UA.pdf (дата звернення: 06.11.2018).
59. Проституція чи секс-робота: чи потрібна Україні «шведська модель»? // Громадське радіо. 25.05.2018. URL: http://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/prostytuciya-chy-seksrobota-chy-potribna-ukrayini-shvedska-model (дата звернення: 06.11.2018).
60. Парламентські слухання на тему «Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих категорій» // БО «Всеукраїнська Ліга «Легалайф». 10.10.2018. URL: http://www.legalife.com. ua/2018/10/10/parlamentski-slukhannia-na-temu-zapobihannia-ta-protydiia-dyskryminatsii-zhinokz-vrazlyvykh-katehorii (дата звернення: 06.11.2018).
61. У Верховній Раді відбулися парламентські слухання на тему: «Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп» // Верховна Рада України: офіційний веб-портал. 10.10.2018. URL: http://iportal.rada.gov.ua/fsview/163086.html (дата звернення: 06.11.2018).
62. Hyde C. A. Feminist social work practice // Encyclopedia of social work. June 2013. URL: http:// dx.doi.org/10.1093/acrefore/9780199975839.013.151 (дата звернення: 06.11.2018).
63. Van Breda A. D. Resilience assessments in social work: the case of the SA department of defence // Social Work / Maatskaplike Werk. 2011. Vol. 47. № 1. URL: http://doi.org/10.15270/47-1-139 (дата звернення: 06.11.2018).
64. Dyer S., Hurd F. Changing perceptions about feminists and (still not) claiming a feminist identity // Gender and education. 2018. Vol. 30. Iss. 4. P. 435-449.
65. Kessler J. L., The voices of sex workers (prostitues?) and the dilemma of feminist discourse: graduate theses and dissertations. University of South Florida. 2005. 64 p. URL: http://scholarcommons.usf. edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1721&context=etd (дата звернення: 06.11.2018).
66. WhatWomenWant: HIV prevention that works for adolescent girls and young women. ATHENA Initiative. 2017. 26 p.
67. Ярошенко А. А. Шкідливі версії мужності та сталий розвиток: відмова як умова? // Забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізаційних трансформацій: Збірник матеріалів конференції молодих науковців (м. Київ, 26 травня 2018 р.). Київ: АПСВТ, 2018. C. 86-87.
68. Men, masculinities, and changing power: a discussion paper on engaging men in gender equality from Beijing 1995 to 2015. MenEngage Alliance, UN Women, UNFPA, 2014. 58 p.
69. Pease B. Developing profeminist practice with men in social work // Critical Social Work. 2001. Vol. 2. No. 1. URL: http://www1.uwindsor.ca/criticalsocialwork/developing-profeminist-practicewith-men-in-social-work (дата звернення: 06.11.2018).
70. Кіммел М. С. Гендероване суспільство. Київ: Сфера, 2003. 490 с.
Опубліковано
2019-05-08
Номер
Розділ
Статті